Attraktiv arbetsgivare

På Wihlborgs ska alla medarbetare trivas och känna arbetsglädje och ambitionen är att våra medarbetare ska utvecklas och växa med företaget. Det tjänar både den enskilde medarbetaren och företaget på.

Förtroende. Trivsel. Stolthet.

Wihlborgs ska vara ett attraktivt, effektivt och hållbart företag att hyra lokaler av och jobba för. Vi har ambitionen att bli den bästa arbetsplatsen i fastighetsbranschen – en vision som vi arbetar systematiskt för att nå.

Vi mäter årligen företagsklimat och arbetsplatskultur via Great Place to work, en modell som ger möjlighet till extern jämförelse och säkerställer att vi mäter det som är väsentligt för att utveckla en engagerad organisation. Utgångspunkten är att vi genom att skapa arbetsglädje i vår egen organisation kan sprida den vidare till hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Att skapa förtroende, trivsel och stolthet för Wihlborgs hos våra medarbetare gör dem till goda ambassadörer.

För att attrahera rätt kompetenser och förmågor är det också avgörande att vi erbjuder en modern och attraktiv arbetsplats. Läs mer om Wihlborgs företagskultur här.

Hälsa, miljö och säkerhet

Hos oss ska både spännande utmaningar och balans i livet harmoniera. Vi vill att Wihlborgs ska vara en hållbar arbetsplats och vi vill dessutom inspirera både kunder och leverantörer när det gäller arbetsmiljö och utveckling av arbetsplatser Därför jobbar vi aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, hälsa och gemenskap.

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats utan risk för tillbud eller olyckor. Ansvaret för arbetsmiljön delas av alla som arbetar i företaget, men vi har också en tvärfunktionell arbetsmiljögrupp som driver och utvärderar arbetet med att förbättra vår arbetsmiljö.

Vi ställer också höga krav på våra leverantörer för att säkerställa att alla som jobbar på Wihlborgs uppdrag har en säker och hälsosam arbetsplats. 

jeanette citat.png

Kultur och kompetens

Vi är stolta över vår företagskultur som vi ofta benämner som Wihlborgsandan. Den har bidragit till vår framgång och nämns ofta av både kunder och medarbetare som en anledning att rekommendera Wihlborgs. Den präglas av våra värdeord som är handlingskraft, kunskap, ärlighet och gemenskap. Vår kultur är resultatet av att vi aktivt arbetar med den både i vår vardag och genom olika evenemang, exempelvis vår årliga kickoff. Läs mer om vår företagskultur och hur vi arbetar med att vara ett Great Place to Work.

Wihlborgsakademin

Det är viktigt för oss att våra medarbetare både vill och får möjlighet att utvecklas. Vår kompetensutveckling sker inom ramen för Wihlborgsakademin som både är ett samlingsbegrepp för all vår kompetensutveckling och ett system där du som medarbetare kan ta del av digitala utbildningar, boka in dig på kommande utbildningar och se vilka utbildningar du har deltagit i.  

En platt organisation

Wihlborgs har en platt organisation med närhet till både chefer och kollegor. Organisationen avspeglar affärsmodellens två delar och består av fastighetsförvaltning, projekt- och utvecklingsavdelning och centrala funktioner som ekonomi/finans, IT, kommunikation/marknad och hållbara affärer. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har dessutom regionkontor i Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Läs mer om vår organisation och vilka lediga tjänster som finns just nu. 

tobias citat.png

Mål och utfall inom området Attraktiv arbetsgivare

I vår Års- och hållbarhetsredovisning finns ytterligare information om målsätttningar och utfall för vårt hållbarhetsarbete.

Engagerade medarbetare

Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser. Med engagerade och kompetenta medarbetare kan vi hålla hög kvalitet och högt kundfokus i verksamheten.

Mål: Förtroendeindex enligt Great Place to Works mätmetod ska vara minst 85 procent. Förtroende­index är ett mått på medarbetarnas upplevelse av tillit, stolthet och kamratskap.

Utfall 2020: Förtroendeindex 87 procent

Fortroendeindex_medarbetare_2020.png

Jämställdhet och mångfald

Inkludering är en självklarhet för oss. Att gemenskap är ett av våra värdeord är en tydlig symbol för detta. Vi värdesätter att människor har olika bakgrund och kompetenser och ser styrkan i att få ta del av olika perspektiv. Vi är dessutom övertygade om att mångfald bland våra medarbetare hjälper oss att förstå våra olika typer av kunder.

Medelåldern är 43 år och andelen kvinnor är 42 procent totalt (2020-12-31). Vi har en jämn könsfördelning både bland chefer och i koncernledning och styrelse. Sedan flera år finns Wihlborgs med på stiftelsen Allbrights lista över Stockholmsbörsens mest jämställda bolag. Wihlborgs kom också på delad första­plats i European Women on Boards Gender Diversity Index 2020 där 600 av de största europeiska bolagen rankas när det gäller jämställdhet i företagsledning
och styrelse.

I de grupper där könsfördelningen är fortsatt ojämn lägger vi extra fokus även framöver och vi gör även insatser för att anställa personer med olika bakgrund. Ett exempel på detta är att vi under 2020 startade ett traineeprogram för fastighetsvärdar som syftar till att säkra kompetensen långsiktigt och öka mångfalden när det gäller kön, ålder och bakgrund.

Konsfordelning_2020.png