Hoppa till innehåll

Attraktiv arbetsgivare

Vår ambition är att alla våra medarbetare ska trivas, känna arbetsglädje, utvecklas och växa med företaget. Våra medarbetare ska känna att vi är ett attraktivt, effektivt och hållbart företag att jobba för.

Vi är stolta över vår kultur som vi ofta benämner som Wihlborgsandan
Engagerade och kunniga medarbetare leder till hög kvalitet och nöjda kunder.
Vi vill vara en hållbar arbetsplats och inspirera både kunder och leverantörer när det gäller arbetsmiljö och utveckling av arbetsplatser.

Arbetsplatskultur & kompetensutveckling

Kultur

Vi är stolta över vår kultur - en kultur vi benämner som Wihlborgsandan. En kultur som präglas av våra värdeord handlingskraft, kunskap, ärlighet och gemenskap. Wihlborgsandan har bidragit till vår framgång och höga rekommendationsvilja av både kunder och medarbetare. 92 procent av våra medarbetare svarar att våra kunder skulle ge oss högsta betyg. 91 procent av våra medarbetare är stolta över att berätta att de arbetar hos oss. Vår kultur är resultatet av att vi aktivt arbetar med den både i vår vardag och genom olika sammansvetsande evenemang och möten, som till exempel de livesända måndagsmöten som startades under pandemin och som vi har valt att fortsätta med.

Kompetens

”Wihlborgsakademin” är både ett samlingsbegrepp för all vår kompetensutveckling. Via vår akademi kan våra medarbetare ta del av digitala utbildningar, boka in sig på kommande utbildningar och se vilka utbildningar man har deltagit i. Vi har genomfört en omfattande kompetensgenomlysning för fastighetsvärdar, och tagit fram ett särskilt utbildningsprogram med syfte att uppgradera kompetens och förmåga utifrån nya behov och förväntningar vad gäller fastighetsteknik. De förändrade arbetssätt som både vi och våra kunder upplevt under pandemin gör att också vi behöver göra anpassningar. Vi har till exempel genomfört utbildningsinsatser för alla våra chefer i Sverige och Danmark, bland annat i kommunikativt ledarskap. En ambition för ledarprogrammen, förutom ökad kunskap, är att chefer ska kunna bygga sitt interna chefsnätverk.

Engagerade och kunniga medarbetare leder till hög kvalitet och nöjda kunder, vilket i sin tur bidrar till goda ekonomiska resultat. Genom att medvetet arbeta med vår företagskultur, förtydliga mål och förväntningar, stärker vi vår organisatoriska förmåga och vårt samarbete. Wihlborgs har en långsiktig vision om att vara den bästa arbetsplatsen i branschen.

Vi vill att Wihlborgs ska vara en hållbar arbetsplats och vi vill dessutom inspirera både kunder och leverantörer när det gäller arbetsmiljö och utveckling av arbetsplatser.

Hälsa och arbetsmiljö

Hos oss ska både spännande utmaningar och balans i livet harmoniera. Vi vill att Wihlborgs ska vara en hållbar arbetsplats och vi vill dessutom inspirera både kunder och leverantörer när det gäller arbetsmiljö och utveckling av arbetsplatser. Därför jobbar vi aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, hälsa och gemenskap.

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats utan risk för tillbud eller olyckor. Ansvaret för arbetsmiljön delas av alla som arbetar i företaget, men vi har också en tvärfunktionell arbetsmiljögrupp som driver och utvärderar arbetet med att förbättra vår arbetsmiljö.

Vi ställer också höga krav på våra leverantörer för att säkerställa att alla som jobbar på Wihlborgs uppdrag har en säker och hälsosam arbetsplats. 

Vi värdesätter att människor har olika bakgrund och kompetenser och ser styrkan i att få ta del av olika perspektiv.

Jämställdhet och mångfald

Ett av våra värdeord är gemenskap. Vi värdesätter att människor har olika bakgrund och kompetenser och ser styrkan i att få ta del av olika perspektiv. Vi är dessutom övertygade om att mångfald bland våra medarbetare hjälper oss att förstå våra olika typer av kunder. Vi har en jämn könsfördelning både bland chefer, i koncernledning och i styrelse. Efter att i flera år funnits med på stiftelsen Allbrights gröna lista över de mest jämställda börs bolagen kom Wihlborgs i år på förstaplats.

I de grupper där könsfördelningen är fortsatt ojämn lägger vi extra fokus även framöver och genomför även insatser för att anställa personer med olika bakgrund. Ett exempel på detta är vårt traineeprogram för fastighetsvärdar och förvaltare som syftar till att säkra kompetensen långsiktigt och öka mångfalden när det gäller kön, ålder och bakgrund. Vid samtliga rekryteringsprocesser tillämpar vi inkluderande och kompetensbaserad rekrytering. Vi tar också gärna emot praktikanter och examensarbeten som ett sätt att få nya perspektiv från nya generationer medarbetare och kunder.

Transparensen är en sak som gör att jag trivs på Wihlborgs. Vi delar med oss i teamet om vad vi jobbar med och de kunskaper vi skaffar oss i vår vardag.

Samir Mujkic, fastighetsvärd i Lund
Samir Mujkic, fastighetsvärd i Lund

Kontakt

Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Chef hållbara affärer
040-690 57 54
Skicka e-post