Ideontorget, Lund

Nu byggs spårvägen mellan Lunds central och Brunnshög. Mitt på linjen ligger Ideon, som naturligtvis får en egen hållplats - Ideontorget. Ideontorget kommer att bli ett nytt kommunikationsnära centrum och en attraktiv mötesplats för hela Ideon. Precis intill hållplatsen planerar Wihlborgs att skapa flera tusen nya attraktiva arbetsplatser i framtidens miljö.

Din framtida arbetsmiljö i Lund

Alldeles intill den nya hållplatsen Ideontorget planerar Wihlborgs nya innovationsmiljöer och arbetsplatser. Här kommer det finnas stora möjligheter att koppla ihop stora funktionella ytor men även små och spännande lokaler med fina utblickar. Sammantaget kan vi skapa flera tusen nya attraktiva arbetsplatser i framtidens miljö vid Ideontorget. 

Hållplats Ideontorget - en utveckling av hela Ideonområdet

Spårvägen kommer innebära en utveckling av hela Ideonområdet och ge helt nya möjligheter för dem som redan har sin arbetsplats här idag. Ideon kommer utvecklas till ett ännu större innovationsmecka och skapa möjligheter för nya företag att etablera sig här. Det nya centrumet som skapas kommer generera nya butiker, restauranger och service på Ideon. I kombination med ny samhällsservice kommer Ideon bli ett ännu större innovationskluster än det är idag. Möjligheterna för framtiden kommer finnas på Ideon. 

Vi har även som ambition att tillskapa nya funktioner till Ideon, exempelvis idrottshall och friskvård för att främja ett hälsosamt arbetsliv.

Hållbara byggnader med högsta miljöcertifiering

Precis som i alla våra utvecklingsprojekt bygger vi hållbara byggnader med högsta miljöcertifiering. Ideontorget är inget undantag. Vår långsiktiga målsättning är att skapa energieffektiva och ekologiskt hållbara byggnader. Den nya spårvägen och Ideontorget kommer innebära en utveckling av hela Ideon, vilket även berikar det befintliga beståndet och skapar ännu mera liv och rörelse dygnets alla timmar.

Projektfakta

Projektnamn: Ideontorget

Byggnadsyta: Ca 30 000 kvm

Planerad byggstart: Halvårsskiftet 2020

Färdigställande: Ej beslutad

Miljöcerfifiering: Miljöklass Guld, högsta certifieringsnivå

Bild på Andreas Ivarsson
Andreas Ivarsson
Projekt- och utvecklingschef
Malmö
Bild på Maria Ivarsson
Maria Ivarsson
Regionchef
Lund