Prisma, Helsingborg

I Helsingborgs nya affärsdistrikt Oceanhamnen, mitt emot Helsingborgs central, bygger Wihlborgs kontorshuset Prisma. En blivande stadsikon med en unik lyskraft och influenser från Europas metropoler. Men mest av allt – ett hus begåvat med egenskaper som kan bidra till nöjdare medarbetare och bättre affärer.

En ny stadsdel nära vattnet

Oceanhamnen ligger ett stenkast från Helsingborgs centralstation. Här skapas nu en ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. 

Ett promenadstråk längs kajerna blir en förlängning av stadens centrala kajpromenad samtidigt som en gång- och cykelbro mellan Oceanhamnen och Helsingborgs central gör det enkelt att ta sig till och från centrum.  

Prisma - en unik fastighet med magnifika glaspartier

Prisma blir en unik, särpräglad fastighet om 11 000 kvm med magnifika glaspartier som reflekterar årstidernas växlingar, havets glitter och solens strålar. Våningsplanen anpassas efter behov. Stort och öppet, eller uppdelat i flera mindre kontor. Det segelliknande innertaket ger en luftig atmosfär och reflekterar ljuset som faller in genom den lekfulla fasaden. I hjärtat av huskroppen flödar ett mjukt dagsljus som lyser upp de inre delarna.

Inflyttning planeras till 2020.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på vad Prisma skulle kunna betyda för ditt företag?
Kontakta Jan-Erik Johansson för att veta mer.

Läs mer om Prisma

Projektfakta

Fastighet: Kv. Ursula
Lokalarea (LOA): Ca 13 000 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld 

Byggstart: Q3 2018
Inflyttning: 2020
Hyresgäster: Vakant

Arkitekt: EGA
Entreprenör:  Skanska

Bild på Jan-Erik Johansson
Jan-Erik Johansson Fastighetschef Wihlborgs Helsingborg
Bild på Christian Westerberg
Christian Westerberg Projektledare Wihlborgs Helsingborg