Helsingborg

Företagsklimatet i Helsingborg rankas alltid högt i olika utvärderingar. Här finns en bra blandning av små och stora företag och stadens goda läge har gjort att flera åkeriföretag och distributionscentraler valt att etablera sig här.

I centrala Helsingborg sker en kraftig utveckling och ett strategiskt arbete . Exempelvis flyttas Ångfärjestationen för att ge plats för en ny hotell- och kongressanläggning. I hamnområdet planeras nu för området Oceanpiren, belägen ett stenkast från Knutpunkten, som ska utvecklas till en urban arkipelag i centrala Helsingborg. Här planeras för ca 320 bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor varav Wihlborgs för diskussioner med Helsingborgs Stad om en markanvisning om 14 000 kvadratmeter.

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Helsingborg. I Helsingborg koncentrerar vi oss, precis som i Köpenhamn, Malmö och Lund, på utvalda delmarknader som vi bedömer är allra attraktivast eller har störst potential – närmare bestämt i centrum, på söder och på Berga.

Bild på Thomas Bråhagen
Thomas Bråhagen Regionchef Wihlborgs Helsingborg 042-490 46 20