Projekt i Helsingborg

Företagsklimatet i Helsingborg rankas alltid högt i olika utvärderingar. Här finns en bra blandning av små och stora företag och stadens goda läge har gjort att flera åkeriföretag och distributionscentraler valt att etablera sig här.

Kraftig utveckling och ett strategiskt arbete

I centrala Helsingborg sker en kraftig utveckling och ett strategiskt arbete. Exempelvis flyttas Ångfärjestationen för att ge plats för en ny hotell- och kongressanläggning. Ett annat viktigt utvecklingsområde i Helsingborg är Oceanhamnen, där hamn- och industrimark ska utvecklas till en helt ny stadsdel. Här kommer Wihlborgs att bygga det spektaktulära kontorshuset Prisma. Stadsdelen får ett attraktivt och vattennära läge vid stadens inlopp, och förbinds med Helsingborgs centralstation genom en ny gång- och cykelbro. På Terminalen 1 (Helsingborg C) påbörjas 2018 arbetet med ny fasad, ett nytt restaurangområde och ytterligare nya, moderna kontorsytor.

Wihlborgs i Helsingborg

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Helsingborg och här koncentrerar vi oss, precis som i Köpenhamn, Malmö och Lund, på utvalda delmarknader som vi bedömer är som mest attraktiva eller som har störst potential – närmare bestämt i centrum, på söder och på Berga.