Helsingborg C, Helsingborg

I den första etappen av ombyggnaden av Helsingborg C (f.d Knutpunkten) skapade vi 7700 kvadratmeter nya, miljöcertifierade kontorsytor ovanpå den befintliga byggnaden. Vi renoverade också befintliga kontorsytor. I den andra etappen av ombyggnaden får Helsingborg C ytterligare ett lyft, med bland annat en ny fasad, nytt restaurangtorg och en förbättrad miljö i resecentrat.

En ny identitet

Mot Kungstorget får Helsingborg C en ny glasfasad med en modern och inbjudande gestaltning som ska fungera som ett öppet fönster mot staden. Dagens två entréer slås samman till en. 

Modernt kommunikationscentrum

Upprustningen av stationshuset fortsätter med målet att skapa en tryggare, modernare och en mer trivsam miljö för de tiotusentals resenärer som strömmar genom Helsingborg C varje dygn.

Ett nytt vardagsrum

Mitt i byggnaden, på våningsplanet mellan arbetsplatserna och stationen, skapar vi ett nytt vardagsrum för Helsingborg. En ny matdestination förenar de olika funktionerna och ger ett mervärde för alla, dag som kväll. Här ska finnas ett brett utbud av matupplevelser och miljöer som lockar till allt från spontanbesök och affärsluncher till njutningsfulla kvällar över en god bit mat tillsammans med vännerna. 

Ett nytt stadsrum

När ombyggnaden av fsatigheten är klar vidtar Helsingborgs stads arbete med att göra om Kungstorget framför Helsingborg C för att åstadkomma ett samspel med byggnadens nya fasad och flöden. Här skapas en trevligare och säkrare miljö för besökarna med ny cykelparkering, nya in- och utfarter, en ny taxizon – allt kombinerat med gröna inslag som skapar trivsel och en levande miljö. Plats för café eller kiosker bidrar också till att skapa ett inbjudande stadsrum för alla.

Läs mer om Helsingborg C

Projektfakta

Fastighet: Terminalen 1

Byggstart: Q4, 2018
Färdigställande: Q4, 2020

Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: NCC

Bild på Peter  Siroky
Peter Siroky
Förvaltare
Helsingborg
Bild på Peter Bild
Peter Bild
Projektledare
Helsingborg