Tunnel till Västra hamnen skapar nya möjligheter

27 sep 2017


Den är fortfarande på skisstadiet. Men om Wihlborgs vd Anders Jarl får som han vill kan en tunnel mellan Norra och Västra hamnen vara verklighet redan 2022 – finansierad av Wihlborgs.
-       En tunnel skulle vara positiv för utvecklingen av Dockan och Västra hamnen och möjliggöra en snabbare utveckling av Nyhamnen, förklarar Anders Jarl.

Funderingarna på en yttre kommunikationslänk mellan Norra eller Mellersta hamnen och Västra hamnen har funnits hos Wihlborgs en tid. Efter diskussioner med bland annat Copenhagen Malmö Port och Malmö stad är det senaste förslaget alltså en tunnel mellan Norra och Västra hamnen.

-       En tunnel skulle lösa flera utmaningar. För det första skulle den minska biltrafiken genom Nyhamnen, som kommer att vara ett av Malmös viktigaste utvecklingsområden de närmaste 20–30 åren. Genom att man inte är begränsad av befintliga vägar och broförbindelser kan området utvecklas i snabbare takt och blir dessutom mer attraktivt.

-       För det andra måste klaffbron vid Dockan vid något tillfälle bytas ut, och med en alternativ förbindelse till Västra hamnen kan man göra detta utan alltför stor påverkan för dem som bor och jobbar här.

-       Vi har också det faktum att Citytunneln varit nära att svämmas över vid tidigare stormar de senaste åren där vattennivåerna varit höga. Med den tunnelutformning vi tänker oss kan vi bygga portar som kan stängas när det är risk för översvämningar.  

Även för gående och cyklister

Den planerade tunneln skulle göra det möjligt för trafik norrifrån att ta höger vid trafikplats Spillepeng, köra genom Norra hamnen och via tunneln komma in i Västra hamnen via Östra Varvsgatans förlängning.

-       Men tunneln är inte bara tänkt för bilar och bussar, utan den ska utformas så att man kan både gå och cykla genom den på ett enkelt och trevligt sätt, avslutar Anders Jarl. 

tunnel_satellitbild_webb.jpg