Space, Science Village, Lund

Mellan forskningsanläggningarna Max IV och ESS på Brunnshög i nordöstra Lund byggs stadsdelen Science Village Scandinavia. Wihlborgs har vunnit en markanvisningstävling för områdets ikonbyggnad "Space".

Forskarhotell och konferensdel

Science Village Scandinavia planeras primärt för företag och forskningsinstitutioner som kompletterar forskningsanläggningarna men området kommer även att innehålla stödfunktioner, service, rekreation och bostäder.

Wihlborgs deltog 2015 i en markanvisningstävling tillsammans med FOJAB Arkitekter med chefsarkitekt Greger Dahlström i spetsen och det gemensamma förslaget ”Space” utsågs till vinnare. Byggnaden omfattar ca 6 300 m2 BTA och ska serva forskningsanläggningarna Max IV och ESS med hotell, konferenslokaler och restaurang

Tidigare i höst vann områdets detaljplan laga kraft och nu förvärvar Wihlborgs marken där ”Space” är tänkt att byggas men också en intilliggande tomt med möjlighet att bygga ytterligare 5 900 m2 kommersiella ytor.

 

Projektfakta

Fastighet: Space, Science Village Scandinavia
Bruttototalarea (BTA): Ca 6 300 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver eller Guld

Preliminär byggstart: 2020

Arkitekt: FOJAB

Bild på Andreas Ivarsson
Andreas Ivarsson
Projekt- och utvecklingschef
Malmö
Bild på Helena Pålsson
Helena Pålsson
Projektledare
Lund