Space, Science Village, Lund

Mellan forskningsanläggningarna Max IV och ESS på Brunnshög i nordöstra Lund byggs stadsdelen Science Village Scandinavia. Wihlborgs har vunnit en markanvisningstävling för områdets ikonbyggnad "Space".

Forskarhotell och konferensdel

Science Village Scandinavia planeras primärt för företag och forskningsinstitutioner som kompletterar forskningsanläggningarna men området kommer även att innehålla stödfunktioner, service, rekreation och bostäder.

Wihlborgs deltog 2015 i en markanvisningstävling tillsammans med FOJAB Arkitekter med chefsarkitekt Greger Dahlström i spetsen och det gemensamma förslaget ”Space” utsågs till vinnare. Byggnaden ska bland annat inrymma forskarhotell och konferensdel.

Tidpunkten för byggstart är dock oklar eftersom Länsstyrelsen upphävt detaljplanen. Lunds kommun överklagade beslutet i januari 2017, vilket innebär att ärendet kommer att avgöras av regeringen. 

Projektfakta

Fastighet: Space, Science Village Scandinavia
Bruttototalarea (BTA): 7 800 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver eller Guld

Byggstart: Ej fastställd

Arkitekt: FOJAB
Entreprenör: Veidekke

Bild på Andreas Ivarsson
Andreas Ivarsson Projekt- och utvecklingschef Wihlborgs Malmö