Hoppa till innehåll

Oatly startar forsknings- och innovationscentrum i Wihlborgs innovationshus i Science Village

I Wihlborgs nya hus Space (Kunskapen 1), mitt i Science Village i nordöstra Lund, startar världens största havredryckstillverkare Oatly ett nytt forsknings- och innovationscentrum.

Space, som kommer att stå färdigt hösten 2023 precis vid Rydbergs torg och spårvägshållplatsen, blir ett innovationshus med kontor och labbverksamhet. Huset på 6000 kvadratmeter blir en naturlig mittpunkt för företag, individer och forskningsdiscipliner som arbetar med att utveckla framtidens hållbara lösningar.

Space byggs i trä och i skandinavisk stil, och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, WELL och NollCO2. I enlighet med det avtal som tecknades under det andra kvartalet hyr Oatly 3100 kvadratmeter fördelat på tre plan.

Syftet med Oatlys satsning i Lund är att djupdyka i havrens potential för att leda omställningen till ett mer växtbaserat livsmedelssystem. Tillsammans med den globala innovationsavdelningen ska Oatlys nya forskarteam i Lund etablera en forsknings- och utvecklingsorganisation som kan dra nytta av den ledande kompetensen och tekniken som finns samlad i den akademiska miljön vid Lunds universitet. Under tiden som Space byggs flyttar det nyetablerade forskarteamet in i Wihlborgs fastighet Delta 5 på Ideon i Lund.

- Ett skifte till mer växtbaserad kost är avgörande för att skapa ett livsmedelssystem inom planetens gränser, och havre har stor outnyttjad potential och kan bli en viktig del av lösningen. När vi nu storsatsar på mer forskning om denna gröda är Lund och Science Village en naturlig plats för oss. Forskningsmiljön har världsledande kompetens inom växtförädling och unika instrument för att studera material ner på nanonivå tack vare de internationella projekten ESS och MAX IV. Vi hoppas kunna locka ännu mer global spetskompetens till området, säger Sofia Ehlde, global innovationschef för Oatly och en nyckelperson i företagets utveckling sedan slutet av 90-talet.

- Det här är en viktig milstolpe för Science Village där vi efter en lång planeringsperiod nått starten av genomförandefasen. Det är särskilt glädjande att Oatly tänker förlägga sitt forsknings- och innovationscenter i Science Village och att Wihlborgs med Space lyckas matcha Oatlys behov av innovativa och hållbara lösningar, säger Christian Lindfors, vd för Science Village.

- Space blir med sitt fokus på hållbarhet och innovation en ikonisk byggnad i Science Village och Oatly är en mycket viktig hyresgäst. Det innovationsarbete och den kompetens Oatly tillför med sin etablering kommer hela området till del. Science Village är ett område som betyder särskilt mycket för oss eftersom vi har ett stort och långsiktigt engagemang här som sträcker sig tillbaka till uppförandet och den fortsatta utvecklingen av MAX IV, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Klimatforskning, proteinanalyser och nya sorters biomaterial är exempel på forskningsområden som redan nu pågår på MAX IV. I och med Oatlys etablering i området stärks foodtech-profileringen ytterligare.

- Det är verkligen glädjande att Oatly valt Lund för en så stor forskningssatsning. I Space vill vi erbjuda Oatly en innovativ forskningsmiljö och stimulerande arbetsmiljö på ett fantastiskt läge. Huset lever även upp till de allra högsta kraven på hållbarhet i allt från materialval till energioptimering, säger Maria Ivarsson, regionchef på Wihlborgs.
 

Om området

Området Science Village ligger mellan MAX IV och ESS och binds genom det så kallade Kunskapsstråket ihop med andra kunskapsintensiva verksamheter som Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, LTH och Ideon.

Wihlborgs har ett långvarigt engagemang på Ideon, Brunnshög och Science Village. 2010 startade projektet Max IV där Wihlborgs delägda dotterbolag Fastighets AB ML4 genomfört projektet och äger anläggningen. Idag har Wihlborgs drygt 30 fastigheter längs Kunskapsstråket. Wihlborgs har ytterligare byggrätter i Science Village och fortsätter att arbeta för att göra området till en attraktiv plats för innovation och nya företag.
 

Om certifieringarna

Miljöbyggnad är en svensk certifiering där bara de mest ambitiösa byggnaderna når upp till guldnivåns krav på miljöprestanda och en mycket god arbetsmiljö. Miljöbyggnad för nyproduktion består av femton obligatoriska kriterier inom områdena energi, inomhusmiljö och material.

NollCO\2\ är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen som ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är reducerade genom att sätta upp gränsvärden för växthusgasutsläpp av byggdelsproduktionen, av byggprocesserna och indirekt genom att sätta en gräns för byggnadens energianvändning. NollCO\2 \ställer också krav på att byggnadens kvarvarande klimatpåverkan är balanserad med klimatåtgärder till en nettonoll klimatpåverkan.

WELL är en amerikansk hälsocertifiering som fokuserar på områden som enligt forskning har störst inverkan på vårt välmående, såsom kost, sinne, gemenskap, ljud, ljus, luft, vatten och rörelse.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Maria Ivarsson, regionchef, 046-590 62 19 

Senaste pressmeddelanden

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation