Tillsammans med MFF vill vi skapa mer samhällsnytta

Wihlborgs och MFF har en lång relation som sträcker sig över flera decennier. En relation som vi har utvecklat från ett traditionellt sponsorskap till ett fokuserat samarbete där vi tillsammans vill skapa mer samhällsnytta genom att utnyttja kraften i våra nätverk, vår kunskap om regionen och MFF:s starka varumärke.

Vi vill göra skillnad för Malmös ungdomar

Tillsammans med MFF i Samhället ser vi att vi kan göra större skillnad för fler ungdomar i Malmö stad och Öresundsregionen. Ett talande exempel på där akademierna skapat stor samhällsnytta är genom MFF´s 18 fotbollsakademier. I ett nära samarbete med skolor och kommuner i Skåne ges ungdomar chans att utvecklas i både fotboll och studier. Av de som går på någon av Fotbollsakademierna i regionen så gick hela 95% av studenterna ut med fullständiga betyg i fjol. Som jämförelse är snittet i Malmö 78,8%. Men där finns fler bra exempel. MFF driver bland annat också Karriärakademin, där de matchat cirka 220 personer till arbete sedan 2015. Detta är två bra exempel på hur MFF bidrar till att öka ungdomars möjligheter att lyckas ta sig in i samhället i allmänhet och på arbetsmarknaden i synnerhet. Det är kring dessa frågor som vi nu utvecklar vårt samarbete för att kunna skapa ännu större effekt.

En av grundbultarna i Wihlborgs strategier är att vi vill verka som en regionsbyggare. Vi vill använda vår position som ledande fastighetsbolag till att vara en katalysator för hållbar samhällsutveckling. Detta sker dels direkt genom vår egen verksamhet men också tillsammans med föreningar och organisationer som redan har långsiktiga och fungerande sociala initiativ. Vi kan bidra med resurser som ökar effekten och samhällsnyttan.

Vill ni läsa mer om effekten av elitklubbarnas samhällsinitiativ och ta del av Svensk Elitfotbolls rapport som vi pratar om i filmen - klicka här.

Och som Anna Nambord, chef för Hållbara affärer hos oss på Wihlborgs, säger i filmen ”långsiktig kompetensförsörjning är en avgörande faktor för oss, våra kunder och för staden, det är därför vi valt att engagera oss i MFF i Samhället".