Hoppa till innehåll

​Wihlborgs startar nytt traineeprogram för att öka mångfalden

Attraktiv arbetsgivare

I början av 2020 startar Wihlborgs ett helt nytt traineeprogram för fastighetsvärdar. Programmet är en del i vårt arbete för att bygga en mer jämställd och hållbar organisation och ska bidra till att öka mångfalden.

Wihlborgs har totalt sett en blandad åldersstruktur och en jämn könsfördelning inom de flesta yrkesgrupper i bolaget och ligger på Allbrights lista över börsens mest jämställda bolag. Men i gruppen fastighetsvärdar behöver mångfalden öka.

Mångfald viktigt för trivsel och lönsamhet

- Vi behöver få in fler kvinnor, fler yngre förmågor och personer med olika typer av erfarenhet och bakgrund bland våra fastighetsvärdar. Vi är övertygade om att mångfald är viktigt för både trivsel och lönsamhet, säger Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihlborgs.

- Vi vet också att det kommer att vara brist på arbetskraft i fastighetsbranschen framöver. Därför startar vi nu ett traineeprogram för fastighetsvärdar, där vi inte kräver att man har jobbat i branschen tidigare. Jobbet som fastighetsvärd är ett serviceyrke och vi hoppas därför locka nya personer som idag kanske jobbar i andra branscher. Som trainee får man lära sig jobbet under 6-8 månader och sedan är ambitionen att man är redo att gå över i en tillsvidareanställning.

Service och teknik

För att söka till traineeprogrammet ska man gilla att jobba med kundkontakt och ha ett genuint teknikintresse. Branscherfarenhet är inget krav, men vi ser gärna att man har erfarenhet från andra serviceinriktade roller. Programmet vänder sig också till dem som är nyutexaminerade fastighetstekniker eller fastighetsvärdar från exempelvis en yrkeshögskoleutbildning. Sista ansökningsdag är 6 december 2019 och traineeprogrammet startar i januari 2020. Läs mer på wihlborgs.se/traineefastighetsvard


Relaterade artiklar

Tillsammans med MFF vill vi skapa mer samhällsnytta
Tillsammans med MFF vill vi skapa mer samhällsnytta

Samhällsengagemang

Tillsammans med MFF vill vi skapa mer samhällsnytta

Wihlborgs och MFF har en lång relation som sträcker sig över flera decennier. En relation som vi har utvecklat från ett traditionellt sponsorskap till ett fokuserat samarbete där vi tillsammans vill skapa mer samhällsnytta genom att utnyttja kraften i våra nätverk, vår kunskap om regionen och MFF:s starka varumärke.

Våra senaste artiklar

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.