Hoppa till innehåll

"Hos oss utbildas framtidens förändringsagenter"

Malmö universitet är det okonventionella lärosätet som går i fast takt med samhällsutvecklingen. Tack vare tidiga erfarenheter av att arbeta gränsöverskridande – mellan fakulteter, discipliner och nationer – har universitetet en viktig roll när det kommer till framtidens utmaningar, menar rektor Kerstin Tham.

– I vårt uppdrag ligger att erbjuda samhällsrelevanta utbildningar och förmedla kunskap som kan bidra till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Studenterna utgår från olika samhällsutmaningar och hittar lösningar på dem tillsammans. Hos oss utbildas framtidens förändringsagenter.

Kerstin Tham Rektor, Malmö universitet
Kerstin Tham, rektor på Malmö universitet.

Malmö Högskola, som fick ställning som universitet 2018, etablerades under samma era som Öresundsbron och fick på ett naturligt sätt en internationell profil. Då var det många unga i Malmö med omnejd som inte kände sig hemma på anrika Lunds Universitet. Ungefär två tredjedelar av studenterna på Malmö universitet har icke-akademisk bakgrund.

Långvarigt globalt engagemang

Pedagogiken må ha förändrats genom åren, men de starka karaktärsdragen finns kvar: den flervetenskapliga verksamheten, de gränsöverskridande utbildningarna, den mångkulturella miljön, de många internationella studenterna, det globala engagemanget och samverkan med andra aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor.

– Wihlborgs är en viktig samverkansaktör för oss som vi stöter på i många samhällsrelaterade sammanhang – i allt från hållbar stadsutveckling, där de sociala aspekterna är en viktig del, till Öresundssamarbetet.

Malmö universitet har landets tredje största lärarutbildning och nära samverkan med stadens skolor. Sjuksköterskor, socionomer, ingenjörer, tandläkare och poliser är andra samhällsviktiga yrkesgrupper som utbildas här. Migrationsforskning är ett annat stort område.

Polisutbildningen, Malmö universitet
Polisutbildningen, Malmö universitet. 

Malmö universitet strävar efter att ständigt kunna erbjuda relevanta och progressiva utbildningar. Ett exempel är att det idag finns ett stort behov av polisiär forskning som Malmö universitet möter genom att knyta ihop polisutbildningen med forskning i kriminologi. På samma sätt kan AI-forskning användas som en integrerad del av polisutbildningen för att öka den digitala utvecklingen inom polisväsendet.

– Det finns så mycket mer att utveckla när det kommer till digitalisering och pedagogisk forskning. Vi och Malmö är ett slags living lab med testbädd för dessa frågor.

När det kommer till framtida behov anser Kerstin Tham att Malmö universitet står starkt rustat.

– De globala frågorna kommer att dominera även fortsättningsvis, något som kommer att kräva tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete. Där ligger vi redan långt framme. Vi ligger även i framkant när det kommer till migrationsforskning och social innovation och har otroligt bra internationella nätverk.

Kranen 2 – en samhällsfastighet

År 2018 flyttade Malmö universitets polisutbildning till Wihlborgs fastighet Kranen 2 i Dockan. Här finns 10 700 m2 utbildnings- och forskningslokaler, övningsmiljöer, garage med mera. I Kranen 2 finns också Region Skånes Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC). I nästa steg kommer även logopedmottagningen att flytta in.


Våra senaste artiklar

På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger
På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger

Inspirerande kunder

På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger

I kontorshuset Sankt Jörgen 21 har advokatbyrån Foyen skapat ett elegant kontor som inte bara gör plats för växande talanger utan också för medarbetarnas sociala engagemang. Genom ett särskilt initiativ som syftar till att inspirera ungdomar till högre studier, hoppas Foyen dra till sig ny, framtida arbetskraft till branschen och även Öresundsregionen i stort
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

I hjärtat av Lund döljer sig historiens vingslag bakom Raffinaderiets tegelbeklädda fasad. Husets resa från en sockerfabrik på 1800-talet till en modern arbetsplats på 2000-talet, kantas av flera spännande inslag som vittnar om Lunds industrihistoria genom decennierna.