Hoppa till innehåll

”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”

En roligare byggprocess som dessutom känts rätt i magen. Wihlborgs hållbarhetschef Elsa Hagdahl berättar om kontorshuset Kvartetten som nu uppmärksammas för sin låga klimatpåverkan, både som byggnad och hur den växte fram.

Wihlborgs nybyggda kontorshus Kvartetten i Hyllie är ett av de första i Sverige som certifierats enligt NollCO2, en ny tuff certifiering framtagen av Sweden Green Building Council. Enkelt uttryckt betyder certifieringen att byggnation ska ske med så lite klimatpåverkan som möjligt i allt från materialval till byggteknik. Och den klimatpåverkan huset ändå belastar miljön med ska balanseras med godkända klimatåtgärder.

Att bygga enligt NollCO2 fanns inte med i projektet från början, utan det var först en bra bit in i projektet som beslutet fattades att försöka certifiera Kvartetten.

– Eftersom vi satte i gång så sent gick vi in i det med insikten att det inte alls var säkert att vi skulle klara av att minska vår klimatpåverkan till den nivå som krävdes för certifiering enligt NollCO2. Men vi började titta i detalj på den här byggnaden tillsammans med våra entreprenörer, konsulter och projektörer och frågade oss: vad kan vi göra?, berättar Elsa.

I arbetet med att minska klimatpåverkan vred och vände man på alla materialval och bytte de som kunde bytas mot bättre alternativ ur ett klimatperspektiv. Men det blev också aktuellt att i viss mån ändra på designen av huset.

– Vi insåg att på grund av utformningen av atriet hade byggnaden väldigt stor andel yttervägg, och en yttervägg har högre krav på väderbeständighet och kräver således mer material. Så vi flyttade upp taket i atriet och skapade mer innerväggar för att kunna använda färre och lättare material.

Kvartetten genomsyras av hållbara materialval. Bland annat är utsmyckningarna i cykelrummet tillverkade av återbrukade cykeldelar.

Elsa berättar också att en ambition i projektet har varit att försöka använda återbrukat byggmaterial och exempelvis har spotlights som kommer från en H&M-butik i Köpenhamn satts upp som belysning i delar av lokalerna.

– Vi har dessutom valt robusta och sunda material som tål att slitas och som åldras fint över tiden. Vi ska förvalta Kvartetten i många år framöver och det är viktigt för oss att vi gjort allt vi kan för att bygga hållbart.

Att Wihlborgs lyckades gå i mål med certifieringen och därmed får sätta en NollCO2-stämpel på Kvartetten har gett ringar på vattnet och väckt intresse både innanför och utanför landets gränser. Elsa har fått visa runt grupper av intresserade i Kvartetten, exempelvis från Boverket.

– Det är ju de som jobbar med att sätta gränsvärden framåt för vilken klimatpåverkan som byggandet i Sverige ska få ha. Det känns jättepositivt att de vill ta in hur vi har jobbar och vad vi sett för utmaningar, säger Elsa.

Att bygga enligt NollCO2-certifieringen är ett val som innebär mycket arbete, och det är helt och hållet frivilligt. De gränsvärden man behöver förhålla sig till ställer mycket högre krav än vad nuvarande lagstiftning gör.

– Där vill jag ge en klapp på axeln till fastighetsbranschen som är så mycket mer ambitiös än vad lagstiftningen är just nu. Branschen säger ”Vi har inte tid att vänta. Nu kör vi!” säger Elsa.

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för drygt en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan. På Wihlborgs tar vi därför ett stort ansvar för att göra allt vi kan för att minska vårt klimatavtryck och också inspirera andra till att göra viktiga förändringar.

Hon lyfter vikten av att vara en föregångare och visa för andra aktörer vad som faktiskt går att genomföra.

– Jag är så glad och stolt över att vara på ett bolag som har både musklerna och modet att säga att detta är prio för oss. Att gå före och visa att det är möjligt, att det här måste bli vår nya standard, och att också kunna vara transparanta och dela med oss av våra erfarenheter.

Hur ska man som fastighetsägare och byggherre kunna inspirera andra till att bygga hållbart? Elsa vill gärna trycka på att man ska våga försöka.

– Det är inte ett misslyckande om man inte når hela vägen fram till en NollCO2 certifiering. Hellre göra något, än att bara sitta och vänta på rätt projekt eller rätt tid.

Hon tror också att man måste lägga fram hårda fakta för att inspirera andra, och på kraften i att visa vad som går att göra.

– Det är svårt att säga nej om man kan visa svart på vitt hur mycket koldioxidutsläpp man sparar om man gör på ett annat sätt. Men också att visa att bygga med lägre klimatpåverkan inte betyder att man bygger mindre attraktivt, tvärt om. Det blir mer innovation! Att inspirera handlar om att visa på möjligheterna.


Relaterade artiklar

Två Wihlborgsfastigheter får hälsocertifiering
Två Wihlborgsfastigheter får hälsocertifiering

Hållbar fastighetsutveckling

Två Wihlborgsfastigheter får hälsocertifiering

Dagsljus, frisk luft, bra serviceutbud och cykelspa - de hälsorelaterade aspekterna av arbetsplatsen är här för att stanna. Som ett led i arbetet med att skapa arbetsplatser som sätter människan i centrum har Wihlborgs nu fått två fastigheter, Kvartetten i Malmö och Space i Lund, precertifierade med WELL Building Standard.

Våra senaste artiklar

Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser
Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser

Attraktiv arbetsgivare

Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser

En femtondeplats i kategorin för medelstora företag blev Wihlborgs placering när Great Place to Work (GPTW) släppte listan över ”Sveriges bästa arbetsplatser” i april. För Tove Gleisner, HR-chef på Wihlborgs, är den fina placeringen en bekräftelse på att den långsiktiga satsningen på arbetsmiljö och företagskultur ger resultat.
Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut
Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut

Inspirerande kunder

Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut

Den allt högre förväntan på ett hållbart och flexibelt arbetsliv kan kännas utmanande för arbetsgivare att möta. Men, det innebär också en möjlighet att sticka ut med ett bra arbetsgivarerbjudande. Två av Wihlborgs hyresgäster och Wihlborgs arbetsplatsrådgivare delar med sig av hur man kan skapa en inkluderande och intressant arbetsplats.