Hoppa till innehåll

Koncernledning

Wihlborgs koncernledning består idag av åtta personer från olika delar av organisationen.

Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs

Ulrika Hallengren

Vd

Född 1970. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2010.

Utbildning: Högskoleingenjör bygg, Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 115 149 privat och via bolag.

Arvid Liepe, Ekonomi- och finanschef på Wihlborgs

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef

Född 1967. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2013.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Aktieinnehav: 115 149 privat och via bolag.

Anna Nambord, Chef hållbara affärer på Wihlborgs

Anna Nambord

Chef hållbara affärer

Född 1973.
Anställd i Wihlborgs sedan 2013.

Utbildning: Fil. kand. i handelsrätt, Lunds universitet.

Aktieinnehav: 6 377 via bolag.

Andreas Ivarsson, Projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs

Andreas Ivarsson

Projekt- och utvecklingschef

Född 1977. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2017.

Utbildning: Fastighetsutveckling, organisation, ledarskap, marknadsföring, Högskolan i Kalmar, Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet.

Aktieinnehav: 6 377 via bolag

Mia Rolf, Marknads- och kommunikationschef på Wihlborgs

Mia Rolf

Marknads- och kommunikationschef

Född 1971.
Anställd i Wihlborgs sedan 2021.

Utbildning: Fil.kand. i Medie- och Kommunikationsvetenskap, EFL Executive MBA.

Aktieinnehav

Magnus Lambertsson, Regionchef på Wihlborgs i Helsingborg

Magnus Lambertsson

Regionchef, Helsingborg

Född 1977. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2020.

Utbildning: Kandidatexamen i fastighetsvetenskap, Malmö universitet.

Aktieinnehav: 6 896 privat och via bolag.

Maria Ivarsson, Regionchef på Wihlborgs i Lund

Maria Ivarsson

Regionchef, Lund

Född 1972. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2018.

Utbildning: MBA Executive Master of Management and Leadership, MGruppen.

Aktieinnehav: 6 377 via bolag

Peter Olsson, Regionchef på Wihlborgs i Malmö

Peter Olsson

Regionchef, Malmö

Född 1979. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 6 377 via bolag.