Koncernledning

Ulrika Hallengren

Vd

Född 1970. 
Anställd sedan 2010.
Aktieinnehav: 118 900 privat och via bolag.

Andreas Ivarsson

Andreas Ivarsson

Projekt- och utvecklingschef.

Född 1977. 
Anställd sedan 2017.
Aktieinnehav: 10 128 via bolag

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef.

Född 1967. 
Anställd sedan 2013.
Aktieinnehav: 118 900 privat och via bolag.

Anna Nambord

HR- och CSR-chef.

Född 1973.
Anställd sedan 2013.
Aktieinnehav: 10 128 via bolag.

 

Karin Wittsell Heydl

Karin Wittsell Heydl

Kommunikationschef

Född 1972. 
Anställd sedan 2014.
Aktieinnehav: 10 128 via bolag.