Koncernledning

Ulrika Hallengren KC.jpg

Ulrika Hallengren

Vd

Född 1970. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2010.
Utbildning: Högskoleingenjör bygg, Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 115 149 privat och via bolag.

Arvid Liepe KC.jpg

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef

Född 1967. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2013.
Utbildning: Civilekonom, 
Handelshögskolan i Stockholm

Aktieinnehav: 115 149 privat och via bolag.

Anna Nambord KC.jpg

Anna Nambord

Chef hållbara affärer

Född 1973.
Anställd i Wihlborgs sedan 2013.
Utbildning: Fil. kand. i handelsrätt, Lunds universitet.

Aktieinnehav: 6 377 via bolag.

 

Andreas Ivarsson KC.jpg

Andreas Ivarsson

Projekt- och utvecklingschef

Född 1977. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2017.
Utbildning: Fastighetsutveckling, organisation, ledarskap, marknadsföring, Högskolan i Kalmar, Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet.

Aktieinnehav: 6 377 via bolag

Mia Rolf KC.jpg

Mia Rolf

Marknads- och kommunikationschef

Född 1975.
Anställd i Wihlborgs sedan21.
Utbildning: Fil.kand. i Medie- och Kommunikationsvetenskap, EFL Executive MBA.

Maria Ivarsson KC.jpg

Maria Ivarsson

Regionchef, Lund

Född 1972. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2018.
Utbildning: MBA Executive Master of Management and Leadership, MGruppen.

Aktieinnehav: 6 377 via bolag

Magnus Lambertsson KC.jpg

Magnus Lambertsson

Regionchef, Helsingborg

Född 1977. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2020.
Utbildning: Kandidatexamen i fastighetsvetenskap, Malmö universitet.

Aktieinnehav: 6 896 privat och via bolag.

Peter Olsson KC.jpg

Peter Olsson

Regionchef, Malmö

Född 1979. 
Anställd i Wihlborgs sedan 2017.
Utbildning: Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 6 377 via bolag.