Koncernledning

Anders Jarl

Verkställande direktör.

Född 1956.
Anställd sedan 2001.
Aktieinnehav: 518 924 eget innehav och via bolag.

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef.

Född 1967. 
Anställd sedan 2013.
Aktieinnehav: 15 000 via bolag.

Anna Nambord

HR- och CSR-chef.

Född 1973.
Anställd sedan 2013.
Aktieinnehav: 7 500 via bolag.

 

Karin Wittsell Heydl

Karin Wittsell Heydl

Kommunikationschef

Född 1972. 
Anställd sedan 2014.
Aktieinnehav: 7 500 via bolag.

Ulrika Hallengren

Projekt- och utvecklingschef

Född 1970. 
Anställd sedan 2010.
Aktieinnehav: 7 500 via bolag.