Hoppa till innehåll

Styrelse

Styrelsen i Wihlborgs Fastigheter AB består av sju ordinarie ledamöter.

I Wihlborgs styrelse finns kompetens och erfarenhet från områden som är av stor betydelse för att kunna stödja, följa och kontrollera verksamheten i ett ledande fastighetsbolag i Sverige. Bland ledamöterna finns djupa kunskaper om fastigheter, fastighetsmarknaden, finansiering och affärsutveckling. Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt enligt en fastställd arbetsordning.

Anders Jarl, Wihlborgs styrelseordförande

Anders Jarl

Styrelseordförande sedan 2018, invald 2004
Malmö, född 1956

Utbildning:
Civilingenjör, Lunds tekniska högskola.

Huvudsaklig sysselsättning:
Styrelseordförande i Wihlborgs.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB och Brinova Fastigheter AB.

Innehav i Wihlborgs:
1 299 294 aktier.

Tina Andersson, Wihlborgs styrelseledamot

Tina Andersson

Styrelseledamot, invald 2014
Malmö, född 1969

Utbildning:
Civilekonom, Lunds universitet.

Huvudsaklig sysselsättning:
Direktör, konsumentupplevelse och kommunikation Fiskars Group.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Älvsbyhus AB och Malmö FF.

Innehav i Wihlborgs:
8 000 aktier via bolag.

Jan Litborn, Wihlborgs styrelseledamot

Jan Litborn

Styrelseledamot, invald 2018
Stockholm, född 1951

Utbildning: Jur. kand. (advokat) vid Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm (ej examen).

Huvudsaklig sysselsättning: Managing Partner, delägare och advokat, Advokatfirman Glimstedt

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fabege AB, Arenabolaget i Solna AB, I.A. Hedin Bil AB och Buildroid AB. Styrelseledamot i Profi Förvaltning AB, Consensus Asset Management AB, Tuve Holding AB och Anders Hedin Invest AB.

Innehav i Wihlborgs:
10 000 aktier.

Lennart Mauritzson, Wihlborgs styrelseledamot

Lennart Mauritzson

Styrelseledamot, invald 2021
Malmö, född 1967

Utbildning:
Civilekonom, Högskolan i Halmstad/Lunds universitet, jurist Lunds universitet (ej examen)

Huvudsaklig sysselsättning:
VD & Koncernchef Backahill AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ), Fabege AB (publ), Rögle Marknads AB

Innehav i Wihlborgs:
0 aktier

Amela Hodzic, Wihlborgs styrelseledamot

Amela Hodzic

Styrelseledamot, invald 2021
Malmö, född 1974

Utbildning:
Magisterexamen ekonomisk historia, Lunds universitet, Filosofie kandidatexamen, tyska, Lunds universitet

Huvudsaklig sysselsättning:
Kommunikationschef, Serviceförvaltningen, Malmö Stad

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Skurups Sparbank, Camp Scandinavia (Allard Support for Better Life AB) samt FramtidNu

Innehav i Wihlborgs:
0 aktier

Anna Werntoft, Wihlborgs styrelseledamot

Anna Werntoft

Styrelseledamot, invald 2022
Malmö, född 1970

Utbildning:
Civilekonom, Lunds universitet.

Huvudsaklig sysselsättning:
Chief Transformation officer Ikano Bank AB.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Minc AB.

Innehav i Wihlborgs:
0 aktier. 

Johan Röstin, Wihlborgs styrelseledamot

Johan Röstin

Styrelseledamot, invald 2022
Helsingborg, född 1962

Utbildning:
Företagsekonomi och sociologi, Lunds universitet (ej examen). 

Huvudsaklig sysselsättning:
Egen rådgivningsverksamhet.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Velove Bikes AB.

Innehav i Wihlborgs:
0 aktier.

Valberedning 2022

Koncernledning

Wihlborgs koncernledning består idag av åtta personer.

Se koncernledningen här

Årsstämmor

Handlingar, yttrande och protokoll från årsstämmor.

Årsstämmor