Hoppa till innehåll

Arbetsplatsens betydelse för vår hälsa har ökat

Under de senaste åren har vi på Wihlborgs gjort en hel del efterforskning för att ta reda på hur synen på arbetsplatsen och arbetslivet utvecklats. Två olika AI-studier har genomförts och därtill många samtal, både individuella och i rundabordsformat med beslutsfattare, företagsledare och HR-chefer från bolag och organisationer i Öresundsregionen.


- Det som blir tydligt är att vi har gått från resonemang om beläggning och regler kring vilket antal dagar arbetet ska utföras på olika platser, till samtal om varumärke, nya arbetssätt, ledarskap och vilka olika fysiska miljöer och digitala verktyg som en specifik organisation ser sig behöva. Det är verkligen intressanta samtal som handlar både om kultur och verksamhetsutveckling där det fysiska kontoret och dess utformning är en viktig pusselbit, säger Anna Nambord, affärsutvecklare och arbetsplatsrådgivare på Wihlborgs. 

- Vi märker att många lyfter arbetsplatsens betydelse för den sociala och mentala hälsan och för lagandan i stort och man väljer därför att investera på ett mer medvetet sätt när det gäller detta, säger Anna.

 

Den offentliga debatten är tyvärr mer polariserad kring VAR det är "rätt" att jobba. Det är synd - för det handlar ju först och främst om VAD vill vi som lag åstadkomma och HUR gör vi det på bästa sätt. Numera finns det inte "ett rätt sätt". Det är olika hybrider som växerfram, vilket ju är bra! Det gör att olika arbetsgivare kan profilera sig tydligare. 

I våra studier framgår också att många medarbetare vill ha möjlighet att både arbeta från olika platser och samtidigt ha en samlingspunkt. Och att det behöver finnas möjlighet både för arbetsro och social interaktion och lärande på den samlingspunkten. 

Må bra på jobbet - en hel vetenskap

När nya fastigheter byggs idag läggs mycket fokus på att reducera koldioxidutsläpp i byggprocessen, men också på människorna som ska arbeta i byggnaden sen. Den sociala hållbarheten och välbefinnande får en större plats redan i planeringsarbetet idag. Där är Wihlborgs projekt Kvartetten och Vista i Hylle är två bra exempel. 

Genom hälsocertifieringen WELL (Certifieringar på att fastigheterna stödjer välmåendet hos de som arbetar i fastigheten) har Wihlborgs utvecklat arbetet med både inomhusklimat och -miljö, och kringmiljön och -servicen för medarbetarnas balans i vardagen. 
Så här fungerar certifieringar av fastigheter

- Lärdomarna från certifieringar som bygger på forskning om hälsa och välbefinnande tar vi med oss in i alla våra uppdrag och delar gärna med oss av. Vi har till exempel tagit fram en serie videotips som rör belysning, luftkvalitet, behovet av grönska och pausrörelser på kontoret, fortsätter Anna. 
Våra tips om välmående på kontoret

Vi erbjuder rådgivning

Vi har förstärkt vårt erbjudande med arbetsplatsrådgivning. Vi kommer in i ett tidigt skede och ställer frågor kring varumärke och arbetssätt, med syftet att hjälpa ditt företag att lyfta blicken och bli en ännu bättre beställare av nya arbetsmiljöer. Vill du få hjälp med detta så är du välkommen att kontakta oss! 

Vår arbetsplatsrådgivning

Vår AI-rapport - Kontoret i ny tappning

Du kan också ta del av de senaste rönen från vår AI-rapport som visar på de förväntningar och behov som finns på både arbetsplats och ledarskap.

Kontoret i ny tappning

Är du intresserad av välmående på jobbet?

Det gemensamma kontoret är en viktig del i vår employer branding

Det gemensamma kontoret är en viktig del i vår employer branding

Utveckla kontoret och skapa en vibrerande mötesplats

Utveckla kontoret och skapa en vibrerande mötesplats

Framtidens arbetsplats får oss att må bra

Framtidens arbetsplats får oss att må bra

Har din organisation nya behov och förväntningar? Eller står ni inför en flytt eller ombyggnation?

Tveka inte att ta kontakt med oss för ett öppet samtal kring hur kan skapa en attraktiv och effektiv arbetsmiljö utifrån era behov och förutsättningar.

Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Affärsutvecklare och arbetsplatsrådgivare
040-690 57 54
Skicka e-post
Bild på Peter Olsson

Peter Olsson

Regionchef Malmö
040-690 57 62
Skicka e-post

Bild på Maria Ivarsson

Maria Ivarsson

Regionchef Lund
046-590 62 19
Skicka e-post
Bild på Magnus Lambertsson

Magnus Lambertsson

Regionchef Helsingborg
042-490 46 73
Skicka e-post