Hoppa till innehåll

Kontoret i ny tappning

Från fokus på hemmakontoret, ergonomi och längtan efter social samvaro under det första pandemiåret, har samtalet skiftat till att handla om möjlighet till hybridarbete och om kontoret som plats. Den som hittar hybrida lösningar som matchar med företagets uppdrag och syfte blir också en attraktiv arbetsgivare. Det menar Anna Nambord, chef för Hållbara affärer på Wihlborgs, med anledning av att Wihlborgs släpper en ny AI-rapport. Hon ser också ett kommande behov av att jobba betydligt mer förebyggande med medarbetares hälsa och delaktighet.


Vilka är de viktigaste slutsatserna av studien?

-  Det hybrida arbetssättet* är här för att stanna! Vi kan se att medvetenheten bland företagen om medarbetarnas nya förväntningar på flexibilitet och individanpassning har ökat och att en del företag också tar aktiva beslut i den här riktningen nu. Det är också tydligt att kontoret som plats får ett helt annat strålkastarljus på sig när arbetsplatser inte bara behöver vara attraktiva, utan också förväntas vara mötesplatser för samarbete, sociala kontakter innovation och utveckling.

Vad är bakgrunden till att Wihlborgs tagit initiativ till en ny studie?

-  När vi publicerade den första AI-studien i mars 2021 blev vi kontaktade av både nya och befintliga kunder som hade frågor och funderingar kring vad de trender vi kunde se skulle innebära för just deras organisation. Med tanke på hur mycket som har förändrats i vår omvärld, och hur diskussionerna med våra kunder utvecklats på senare tid, vill vi vara säkra på att ha på fötterna för att kunna ge uppdaterade svar på dessa frågor. När vi arrangerade ett rundabordssamtal för 20 HR-profiler i regionen i höstas var det tydligt hur angeläget det är av att ventilera de nya vägval som många organisationer står inför nu.

Vilka är fördelarna med att göra just en AI-studie?

-  Studien har genomförts av Navet Analytics på uppdrag av Wihlborgs. Fördelen med AI-metoden är att stora mängder data kan analyseras, vilket gör att vi kan få en uppfattning om underliggande strömningar och tendenser som finns bakom det som publiceras på sociala medier. Till exempel analyseras stora mängder googlesökningar vilket ger indikationer om vad man vill veta mer om och vad som oroar. Som ett exempel kan vi i studien se en underliggande oro både för att komma tillbaka till kontoret på grund av att man skaffat sig nya vanor och en rädsla att inte kunna komma tillbaka till kontoret på grund av strukturomvandlingar. En annan intressant slutsats är att många medarbetare sätter situationen på arbetet i samband med måendet i stort

Ser du några andra trender som kan vara bra att förbereda sig inför?

-  Vi kommer behöva utveckla nya arbetsformer som också får stor påverkan på arbetsmiljö, ledarskap och andra HR-frågor. Vi kommer till exempel att behöva jobba mycket mer förebyggande och kontinuerligt med medarbetarnas hälsa, engagemang och delaktighet när vi inte ses lika ofta. Det räcker t.ex. inte med medarbetarsamtal en gång om året. 

---------------------------------------------------------------

* Vad innebär hybrida koncept?

Hybrida koncept innebär en större flexibilitet gällande var och när man arbetar. Arbetsgivare behöver se över sina koncept och fundera på vilken roll kontoret, andra platser som t.ex. co-workingspaces, samt hemmakontoret kan ha för att möta förändringen.

---------------------------------------------------------------

Annas bästa tips

 • Utgå från era behov - det finns ingen one size fits all!

  Utgå från verksamhetens uppdrag, ambition och att hitta gemensamma värden. Vad vill du åstadkomma med ditt team och hur gör du det på bästa sätt? Kontoret kan vara en del av både medarbetarvarumärket och hållbarhetsagendan.

 • Gör en inventering av möjligheter och utmaningar

  Kan det uppstå olika grupperingar när vissa medarbetare delvis jobbar på distans? Finns rätt teknisk kompetens och utrustning? Hur kan cheferna stötta medarbetarna i en ny vardag?

 • Ha en tät dialog och våga testa!

  Ha en tät dialog med medarbetarna och var öppen med att det är läroprocess. Utvärdera och möblera om så att ytor som har låg nyttjande grad används mer. Och våga satsa på nya funktioner och lösningar, som kan skapa nyfikenhet och stolthet.

 • Flexibilitet = möjligheter

  Det är så lätt att fokusera på riktlinjer och antal dagar på kontoret respektive på distans när man ska beskriva sin flexibilitet, och då finns en risk att man skjuter bredvid målet och snarare skapar fler regler.

 • Låt kontoret visualisera er hållbarhetsagenda och ert varumärke

  Använd gärna återbruk i inredning och i möblemang och våga ta ut svängarna när det gäller att skapa hemmaliknande miljöer.

 • Dela era lösningar externt

  Det här är frågor som för många är viktigare än någonsin vid val av arbetsgivare. Här är en chans att attrahera nya förmågor till er! Dela era lösningar, både gällande arbetssätt och kontorsdesign, externt.

Ladda ner rapporten

En AI-studie om medarbetarnas och arbetsgivarnas syn på kontoret.

Wihlborgs kontorsrapport 2022

Insikter från rapporten

Sätt att arbeta

En ökad individuell flexibilitet med flera platser för arbete är här för att stanna.

Kontoret

Kontoret fortsätter att ha en viktig roll, men byter delvis skepnad och blir en mötespunkt som driver innovation.

Individen

Work-life balance blir allt viktigare när hemarbete och arbete på kontoret mixas och gränser mellan det privata och arbetet suddas ut permanent.

Studien ”Kontoret i ny tappning” är en uppföljare till den första studien, ”Kontorsmarknad i förändring”, som presenterades 2021, och baseras på 5 300 inlägg från privatpersoner och 4 400 inlägg från företag i sociala medier, samt en miljon sökningar på Google. Den nya studien undersöker hur de digitala samtalen på sociala medier och vår sökhistorik har utvecklats under tre tidsperioder under två år: 2019/2020 (före pandemin), mars-oktober 2020 (pandemins utbrott) och mars-oktober 2021, då hoppet om en normalitet började sprida sig.

Funderar du på vad som är den bästa lösningen för din verksamhet?

Kontakta mig, jag pratar gärna vidare med dig om de nya kontorstrenderna och hur ni kan skapa framgångsrika hybrida lösningar för er verksamhet.

Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Affärsutvecklare och arbetsplatsrådgivare
040-690 57 54
Skicka e-post