Hoppa till innehåll

Det gemensamma kontoret är en viktig del i vår employer branding

Malmöbaserade IT-Bolaget Fieldly är ett av de företag som satsat på kontoret under pandemin. Här tar vi del av deras lärdomar.


Att bygga och stärka en gemensam företagskultur som tilltalar den målgrupp av medarbetare man vill locka till sig får allt större vikt. Och kontoret är en viktig hörnsten, då av de absolut mest grundläggande förutsättningarna för att bygga kultur är att vi ses, att vi trivs och att vi interagerar. 

En attraktiv mötesplats blir en stor konkurrensfördel

Med en digital tjänst i centrum och en genomsnittsålder på 33 år bland anställda var det Malmöbaserade IT-bolaget Fieldly är vältränade i en hybrid arbetsmodell där det både finns de som är på plats och de som är på distans. Satsningen på huvudkontoret i Dockan i Malmö har man gjort för att erbjuda medarbetare och kunder ett attraktivt kontor och mötesplats med en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. 

Sven Paulin, vd på Fieldly, är säker på att deras omgjorda kontor är en konkurrensfördel för dem på lång sikt.

     Vår relativt långa snittålder gör att kollegorna i många fall också blir privata vänner. Man är i början av karriären och har kanske också ett lite mindre privat boende. Det gör att kontoret spelar en viktig roll både vad gäller de fysiska förutsättningarna och den sociala samvaron. 

      Även i en framtid där folk kommer att jobba mer remote tror jag att de flesta vill vara på kontoret då och då för att man vill träffa medarbetare och kunder och partners. Då vill man ha en bas att utgå från och en stimulerande och kreativ miljö som man trivs i under lång tid framöver. Kontoret är vår fysiska identitet och den är jätteviktig ur många olika aspekter, säger Sven.
     Ett attraktivt och stimulerande kontor bidrar helt enkelt till att våra medarbetare vill ses och spendera mer tid tillsammans, och därmed bygga kultur. Ett bra kontor ska både möjliggöra effektivt arbete med projektytor anpassade efter olika typer av behov, ha bra ergonomiska förutsättningar och skapa förutsättningar för sociala aktiviteter och AW´s. Den här uppdateringen har gett oss ett kontor som vi både trivs att arbeta på och känner stolthet över, fortsätter Sven Paulin.

Fokus på medarbetarnas behov

Satsningen på att uppgradera sitt kontor och dess innemiljö har Fieldly gjort med medarbetarnas behov i centrum. Exempelvis har de skapat en stor trappa med sittplatser i som gör det möjligt att hålla företagsgemensamma möten från ett och samma ställe. I köks- och kafédelen har de skapat de bästa möjliga förutsättningarna för att deras medarbetare ska kunna slappna av och fylla på med förfriskningar. Det är dessa relativt enkla förändringar som de tycker bidragit mest till ett ännu bättre arbetsklimat.

Glöm inte det basala som ljud, ljus och ergonomi

Det är lätt att bara tänka sociala ytor men det är viktigt att balansera upp och även tänka på det basala arbetsmiljöansvaret och se till att man begränsar ljud, anpassar ljus och ser till att det är bra ergonomiska förutsättningar på arbetsplatsen. Även detta framkom i dialogen med medarbetarna och därför har kontorets golv har klätts i mattor och ljudabsorbenter har satts upp för att skapa ett mer behagligt samtalsklimat och miljö.

Hjälpen att anpassa inredningen efter egna behov och ambitioner har Fieldly fått av Malmöbaserade inredningsarkitektfirman Ideas.

     Den största skillnaden mot innan är helheten i kontoret. Det är en röd tråd genom hela inredningen. Sen har vi gjort en del grejer som man kanske inte ser vid en första anblick såsom bättre ljudabsorbenter. Det är sådana lite mer tråkiga saker som gör jättemycket för arbetsmiljön, berättar Johannes Ivarsson, Chief Revenue Officer på Fieldly.

Rätt inramning som går i linje med företagets varumärke och värderingar kan i bästa fall förmedla dessa outtalat, attrahera rätt målgrupper och fungera varumärkesstärkande. På frågan om de har något tips att ge andra företag som funderar kring kontorets roll är Fieldlys vd tydlig med vad han tycker.

     Satsa på kontoret. Jag tror att det är ett måste om du ska vara framgångsrik långsiktigt. Ta i från tårna och se till att göra det jäkligt bra om du vill vara med i matchen.

Vill du uppgradera kontoret och stärka ditt arbetsgivarvarumärke? Här är våra fem tips:

     Utgå från varumärke och uppdrag och låt arbetsplatsen utgöra en fysisk inramning för det du som företagsledare vill förmedla till dina medarbetare och andra besökare.  

1. Öppna inbjudande ytor

Bygg mötespunkter som inbjuder till umgänge bland era medarbetare. Gärna flera olika, beroende på kontorets storlek givetvis.

2. Ljud, ljus och ergonomi

Alla har inte stora hem med egen kontorsdel och som arbetsgivare har du ett arbetsmiljöansvar som vi nu lätt glömmer bort.

3. Helhetsintrycket

Låt alla förändringar skapa en helhet för både medarbetare och besökare. Helhetsintrycket blir del av ditt varumärke. Så tänk till innan ni påbörjar arbetet.

4. Anpassning

låt medarbetarna tycka till på ett första förslag inför en anpassning. Ni skapar kulturen tillsammans med era medarbetare, så bjud in dem i dialogen och lyssna till deras tankar och behov.

5. Ta dialogen med hyresvärden

Kontakta din hyresvärd och berätta era planer. De har erfarenhet från många olika branscher, kan visa hur andra gjort och kan erbjuda hållbara lösningar, med fokus på hälsa, välbefinnande och minskat klimatavtryck.

6. Kulturbygge är en process

Se inte möbleringen som statisk. Efter ett kvartal ser ni vilka miljöer som används mest och vad som inte riktigt flyger. Möblera då om – det räcker ofta med små justeringar, så får en yta en ny funktion.

Fieldly har skapat en stimulerande och kreativ miljö för sina medarbetare
Skapa ett trivsamt och kreativt kontor där medarbetarna trivs.
Uppgradera ditt kontor med medarbetarnas behov i centrum

"Wihlborgs hälsar på hos Fieldly"

Vår affärsutvecklare Hans Andersson passade på att besöka Fieldly och prata med dem om varför de tycker det är viktigt att satsa på den fysiska arbetsplatsen. Häng med!

Vi tar gärna dialogen kring hur du skapar en attraktiv mötesplats för dina medarbetare!

Prata med oss. Vi hjälper er vidare.

Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Affärsutvecklare och arbetsplatsrådgivare
040-690 57 54
Skicka e-post
Bild på Hans Andersson

Hans Andersson

Affärsutvecklare
040-690 57 75
Skicka e-post