Fokus på hållbarhet och återbruk när vi bygger om för Volvo Cars

På Ideon bygger Wihlborgs om 7 000 m² i Syret 5 för Volvo Cars som utökar sin verksamhet i Lund. På Volvos önskan är hållbarhet och kostnadseffektivitet centralt i projektet och fokus ligger på att gemensamt hitta lösningar som möjliggör återbruk.

Volvo Cars etablerade hösten 2016 ett forsknings- och utvecklingscenter på Ideon i Lund i lokaler om 600 m² och sedan dess har verksamheten vuxit successivt. I sommar flyttar de in i ett eget hus, Syret 5 – även kallat Delta 3 – i lokaler om 7 000 m² som just nu byggs om.

- När vi skulle planera ombyggnationsprojektet var Volvo tydliga med att det var viktigt att fokusera på hållbarhet och på att hålla nere kostnaderna. Med det som mål har vi gemensamt försökt tänka både smart och kreativt, berättar Dorota Kijewska, projektledare på Wihlborgs och ansvarig för ombyggnaden.

Mycket av den gamla inredningen återanvänds

Befintliga glas- och dörrpartier behålls och flyttas och endast uttjänt material byts ut. Istället för att byta hela undertaket återanvänds befintliga, fullt funktionella, plattor i arbetsplatsytorna medan de allmänna utrymmena får nya.

- När det gällde ventilationssystemet hade vi en stor utmaning. Tekniska installationer är kostsamma att byta eller bygga om och produktionen av nytt material påverkar också miljön. När Volvo först ritade upp sina önskemål om utformning av lokalerna kom vi fram till att det skulle krävas stora ingrepp i ventilationssystemet. För att undvika detta delade vi istället upp huset i zoner där ett visst antal personer kan vistas i respektive zon och Volvo valde då att omdisponera sina ytor utifrån det. Detta har kortat ner byggtiden, sparat pengar och gjort att befintliga aggregat kan användas istället för att ersättas eller kompletteras med nya.

- Detta har varit ett roligt projekt där vi har haft ett fint samarbete med Volvo Cars som varit engagerade och beredda att anpassa sig. På så sätt har vi gemensamt kunnat hitta lösningar som är riktigt bra för både plånbok och miljö, säger Dorota Kijewska.