Toppmoderna kontor i centrala Lund

Många är de lundabor som genom åren hämtat och lämnat post på terminalen som låg väster om Lunds central. Nu är postens gamla byggnader rivna och på platsen bygger Wihlborgs kvarteret Postterminalen med både kontor och bostäder.

11 000 kvadratmeter nya kontors- och butikslokaler

- Här skapar vi 11 000 kvadratmeter nya kontors- och butikslokaler och i de två byggnaderna kommer över 600 personer att arbeta om några år berättar Cecilia Larsson, regionchef på Wihlborgs i Lund.

- Det finns en stor efterfrågan på kontor i centrum och detta blir ett efterlängtat tillskott av moderna kontorslokaler – dessutom på bästa pendlingsläge alldeles intill Lunds centralstation. Ytorna är flexibla och vi kan erbjuda kontor för företag med allt från tjugo till flera hundra medarbetare.

Knyta an till Lunds stadskärna

Ambitionen är att skapa en modern tolkning av ett traditionellt stenstadskvarter för att knyta an till Lunds stadskärna och skapa levande kvarter även väster om järnvägen. Här finns arbetsplatser och boende tätt ihop och en liten gårdsficka eller ”pocket park”, där man kan mötas. Den del av kvarteret som utgör kontor kommer att bestå av två huskroppar med olika utformning. Både husens namn - Posthornet och Frimärket - och deras utformning anspelar på platsens historia.

- Man kan tänka att det är en lek med postväsendets former, säger arkitekt Charlotte von Brömssen på Tengbom. Stora krökta linjer ger form åt kvarteret och den vågiga betongfasaden liknar kanten på ett frimärke. Båda husen har mässingsfärgade detaljer som för tankarna till gamla tiders posthorn. Det gula teglet på huset Posthornet knyter an till 1950-talsbebyggelsen på väster och kontrasterar fint till det moderna uttrycket i den vågiga betongfasaden på Frimärket.

- Det blir två ganska olika hus, men med vissa gemensamma nämnare.  Till exempel avspeglas kontorsrummens indelning som en jämn rytm av fönsterposter i brunt formtegel runt hela kvarteret.

I gatuplan blir det plats för butiker, caféer eller företag som behöver utställningsytor i anslutning till kontoret. Från gatan når man gårdsfickan med bänkar, grönska och regnbäddar som fördröjer dagvattnet och från gården når man en sportdepå med låst cykelgarage och duschmöjligheter för den som vill cykelpendla till jobbet.

Ett starkt miljötänkande

Projektet präglas av ett starkt miljötänkande – en solcellsanläggning placeras på taket och fastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Just nu pågår rivningsarbete på tomten inför byggstart som sker till våren. Våren 2018 flyttar de första hyresgästerna in i sina nya kontor. Bygget av bostäder påbörjas preliminärt 2018.

2015-11-26

Bild på Maria Ivarsson
Maria Ivarsson
Regionchef
Lund
Postterminalen.Traintracks_555x370.jpg
Postterminalen_kontor_600x410.jpg