Hoppa till innehåll

Delårsrapport jan-mar 2022: Fortsatt stark nettouthyrning och ökat resultat för Wihlborgs

Delårsrapport

· Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 795 Mkr (738). · Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 557 Mkr (509). · Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 467 Mkr (416). · Periodens resultat uppgick till 816 Mkr (478), motsvarande ett resultat per aktie om 5,31 kr (3,11).

- Vi följer nu upp det fjärde kvartalets rekordhöga nettouthyrning med ytterligare en stark siffra om +28 Mkr. Alla våra fyra regioner bidrar positivt och det är ett stort antal affärer både med nya och befintliga hyresgäster som gemensamt fortsätter generera tillväxt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Det starka resultatet ger en likaledes stark balansräkning. Vår soliditet uppgår till 43,6 procent och belåningsgraden till 45,8 procent vid utgången av mars. Vi har ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per aktie på 177 kr, vilket är 17 procent mer än tolv månader tidigare, justerat för betald utdelning under 2021. Den genomsnittliga räntan i vår låneportfölj har under kvartalet sjunkit något och vårt starka kassaflöde ger oss en rekordstark räntetäckningsgrad om sju gånger.

- Det är tydligt att kontoret som plats får ett helt annat strålkastarljus på sig när arbetsplatser inte bara behöver vara attraktiva, utan också förväntas vara tydliga mötesplatser för samarbete, sociala kontakter, innovation och utveckling. Vi märker också att våra kunder vågar satsa framåt. Framtidstron och handlingskraften är hög trots oroliga tider.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 08.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/41688

Telefonkonferens:
SE: +46850558359
UK: +443333009260
US: +16467224903

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 07.30 CEST.
 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 50,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
Christina Malmberg, PR- och IR-ansvarig, 040-661 97 12

Senaste pressmeddelanden

Visa alla pressmeddelanden
Springhill hyr 6 400 kvm i Wihlborgs nya logistikanläggning i Helsingborg

Springhill hyr 6 400 kvm i Wihlborgs nya logistikanläggning i Helsingborg

Genetor utökar hos Wihlborgs på Helsingborg C

Genetor utökar hos Wihlborgs på Helsingborg C

Wihlborgs hyr ut 12 000 kvm till Bygningsstyrelsen

Wihlborgs hyr ut 12 000 kvm till Bygningsstyrelsen