Wihlborgs säljer bostadsfastighet i Danmark

Wihlborgs har den 1 december sålt fastigheten Munkeengen 4–20 i Hillerød, Danmark.

Fastigheten innehåller 76 ägarlägenheter med en total yta om 7 200 m² och säljs till Core Property Management för en köpeskilling om 203 miljoner DKK. Frånträde skedde den 1 december 2019.

Munkeengen 4–20 ingick i ett paket om 16 fastigheter som Wihlborgs köpte av pensionsbolaget Danica 2017. Fastigheten omfattar även en kommersiell del, Munkeengen 22–32, vilken kvarstår i Wihlborgs ägo.

- Wihlborgs har fullt fokus på kommersiella fastigheter och därför är det helt i linje med vår strategi att sälja en bostadsfastighet som denna. Försäljningen hjälper oss att kunna hålla fokus på vår kärnaffär och på att fortsätta utveckla vårt kommersiella bestånd i Danmark, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 45 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.