Wihlborgs förvärvar i Lund och Köpenhamn

Wihlborgs har under inledningen av året förvärvat två fastigheter i Lund och två i Köpenhamnsområdet.

Förvärvet i Lund avser förvaltningsfastigheten Raffinaderiet 3 och projektfastigheten Raffinaderiet 5 vilka ligger strax norr om Wihlborgs pågående kontorsprojekt Posthornet 1 intill Lunds Centralstation.

Förvaltningsfastigheten omfattar ca 4 900 m² och är i princip fullt uthyrd. På Raffinaderiet 5 uppförs en mindre kontorsfastighet, omfattande cirka 1 800 m², vilken beräknas vara inflyttningsklar fjärde kvartalet 2019. Fastigheterna har förvärvats genom bolagsaffärer och tillträdes 1 februari 2018.

-        Fastigheterna har ett strategiskt läge och stärker Wihlborgs position i Lund. Efterfrågan på moderna kontorslokaler i centrala Lund är stark och det är därför extra roligt att kunna erbjuda mindre kontorslokaler i det nyproducerade kontorshuset, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

I Danmark har Wihlborgs under januari förvärvat Mileparken 9–11 i Skovlunde, omfattande 5 000 m², och Blokken 84, omfattande 8 600 m², i Birkeröd. Fastigheterna är i princip fullt uthyrda.  

-        Förvärvet är i linje med vår strategi att växa i de områden där vi redan är verksamma och kompletterar vårt danska bestånd väl, säger Anders Jarl.

Förvärven i Lund och Köpenhamn omfattar totalt ca 200 Mkr och initialt driftsnetto bedöms uppgå till totalt ca 11 Mkr.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 37 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,6 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.