Wihlborgs avyttrar fyra industrifastigheter i Malmö

Wihlborgs avyttrade den 1 juni fyra industrifastigheter i Malmö till Corem. Affären sker genom bolagsförsäljningar till ett underliggande fastighetsvärde om ca 144 Mkr.

Wihlborgs lämnar genom affären den mindre delmarknaden Elisedal i östra Malmö. Här avyttras fastigheterna Löplinan 7, Stångbettet 15 samt Förbygeln 1. Dessa omfattar en uthyrningsbar yta om ca 11 000 m². Dessutom avyttras Stridsyxan 4, omfattande ca 9 000 m² i Fosie. Fastigheterna är i princip fullt uthyrda och utvecklade och bland hyresgästerna finns bland annat Bilia, Areco Direct och NMC Cellfoam.

-  Elisedal är en liten delmarknad i Malmö där vi var en liten aktör. Det känns naturligt att Corem stärker sin position i området och att vi fokuserar våra resurser på marknader där vi är starkare och har möjlighet att fortsätta utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 39,4 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.