Styrelse

Styrelsen i Wihlborgs Fastigheter AB består av sju ordinarie ledamöter.

Erik Paulsson

Född 1942. Ledamot sedan 2004.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Backahill AB, Fabege AB och SkiStar AB. Styrelseledamot i Catena AB.

Aktieinnehav: 7 862 403 aktier med familj och bolag.

Tina Andersson

Född 1969. Ledamot sedan 2014.
SVP Strategy and Growth, Paulig Group.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i  Älvsbyhus AB.

Aktieinnehav: 2 000 aktier via bolag.

Anders Jarl

Född 1956. Ledamot sedan 2004.
VD i Wihlborgs Fastigheter AB.

Övriga styrelseuppdrag. Styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB

Aktieinnehav: 518 714 aktier i eget innehav och via bolag

Sara Karlsson

Född 1969. Ledamot sedan 2007.
Entreprenör Båstad Företagsby.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Topeja Holding AB, Scandinavian Resort AB och Backahill AB.

Aktieinnehav: 21 880 aktier med familj.

Helen Olausson

Född 1968. Ledamot sedan 2007.
VD EkoNord Invest AB, VD Årehus AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Jämtsol. Styrelseledamot i Lantmäteriet,  Skärvångens Bymejeri m fl.

Aktieinnehav: 1 000 aktier

Per-Ingemar Persson

Född 1956. Ledamot sedan 2010.
Egen rådgivningsverksamhet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Northern Environmental and Water Solutions och ELUKonsult AB. Styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter AB.

Aktieinnehav: 2 000 aktier i privat kapitalförsäkring.

Johan Qviberg

Född 1981. Ledamot sedan 2004.
VD Quinary Investment AB.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande i Ingager AB. Styrelseledamot i eWork AB,  Nattaro Labs AB och Svolder AB.

Aktieinnehav: 780 000 aktier.