"Är regionens framtida infrastruktur avgörande för ditt företag?"

Wihlborgs Kontaktyta mars 2018

På Wihlborgs Kontaktyta i mars 2018 gav vi under ledning av Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet, en bild av de utmaningar och möjligheter som finns när det gäller den skånska infrastrukturen samtidigt som vi satte utvecklingen i ett större sammanhang.

Näringslivet växer och frodas i Öresundsregionen. Men många menar att infrastrukturen i vår region kan utgöra ett hinder för människors rörlighet och företagens tillväxt. Många satsningar diskuteras och vi bjöd på en lägesrapport om allt från metro och höghastighetsjärnväg till utbyggnad av E6 och nya tunnlar. Hur påverkar dessa satsningar dig och din vardag?


Föreläsare och tema

Stephan Müchler
Vd för Sydsvenska Handelskammaren pratade om vilken betydelse har infrastrukturen för näringslivets utveckling i Skåne.

Johan Wessman
Vd för Øresundsinstituttet gav oss en översikt över aktuella och framtida satsningar på vägar, järnvägar, spårväg, metro med mera.

Debatt mellan två politiker

Framtidens infrastruktur - en politisk fråga?
Vilka satsningar som blir verklighet kan avgöras av resultatet i höstens val. Vi frågar två politiker om deras viktigaste prioriteringar:

Andréas Schönström (S)
Kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet samt vice ordförande i kommunstyrelsen 

Torbjörn Tegnhammar (M)
Oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Länkar

Sammanfattande intervjuer, 2 minuter

Hela seminariet, 1 timme 14 minuter