Hoppa till innehåll

Nyhamnen – Malmös nya framsida

I centrala Malmö förvandlas nu ett industri- och hamnområde successivt till en pulserande, grön stadsdel med bostäder och kontor. Här är Wihlborgs involverat i samtliga detaljplaneområden och har flera byggrätter i delområdena som nu ska moderniseras.

På utfyllnad av mark i Öresund från sent 1800-tal görs nu plats för framtidens bostäder, arbetsplatser och inkluderande, offentliga miljöer. Fullt utbyggt beräknas Nyhamnen rymma upp till 9 000 bostäder och 21 000 nya och gamla arbetsplatser.

– På samma sätt som Bo01 i Västra Hamnen en gång i tiden öppnade upp för nya perspektiv om hur en stadsdel kan vara bryter vi ny mark med Nyhamnen. När vi blickar tillbaka om 20 år kommer detta att vara ett område som satt standarden för hållbar och nydanande stadsutveckling. För att få till en attraktiv, inkluderande och hållbar stad behöver vi nämligen tänka väldigt brett när det kommer till frågor som arkitektur, mobilitet och energiförsörjning, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad och Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef Wihlborgs Fastigheter.

Långsiktiga perspektiv

Både potentialen och utmaningarna behöver hanteras i tät samverkan med alla involverade aktörer, menar Marcus Horning.

– En byggnad ska kunna stå i åtminstone 100 år, strukturen på en stadsdel i kanske 1000. Frågor som hur vi skapar en stadsdel som är klimatpositiv eller om framtidens arbetsplats kan inte lösas i bara en fastighet eller ett kvarter. När det kommer till det breda och långsiktiga perspektivet har därför aktörer som Wihlborgs, som har ett långsiktigt engagemang på platsen, en viktig roll att spela.

Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis under flera decennier. Norr och öster om Malmö Centralstation är utvecklingen redan i gång. Den sista etappen beräknas pågå under åren 2040-2050. Utvecklingen innebär att Malmös centrala tyngdpunkt successivt kommer att förskjutas mot Malmö C.

– När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar år 2029 kommer definitionen av vad som är centrum respektive periferi att ändras i ett lappkast, där Malmö C blir en internationell knutpunkt.

Wihlborgs äger sedan tidigare ett antal fastigheter i området, såsom bland annat Slagthuset, Magasinet och våra kontorshus Sirius och Östersjön. Utöver dessa befintliga fastigheter har vi flera kommande byggrätter för kontor i delområdena Smörkajen, Jörgen Kocksgatan samt Vintergatan.

Wihlborgs delaktiga i hela kedjan

Utöver flera befintliga fastigheter i området är Wihlborgs involverat i samtliga detaljplaneområden och har flera byggrätter i delområdena som nu ska moderniseras.

– Från Wihlborgs sida ser vi att vi kan påverka bäst när vi är med i hela kedjan – från driften i vardagen till strategisk stadsutveckling. Vi är också måna om att de miljöer vi skapar för framtiden ska harmoniera med befintligt bestånd och med människorna som lever där. På samma sätt har vi arbetat med utvecklingen av Dockan i Malmö, Ideon och Brunnshög i Lund och Oceanhamnen i Helsingborg. I vår roll varken kan eller vill vi välja bort någon del, säger Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs.

– Nyhamnen är ett av de främsta stadsutvecklingsprojekten i regionen under överskådlig tid. För Wihlborgs är det jätteviktigt att vara drivande i de möjligheter det för med sig för regionens näringsliv.


Relaterade artiklar

Utbyggnaden av Nyhamnen ska ta city till havet
Utbyggnaden av Nyhamnen ska ta city till havet

Stad & region

Utbyggnaden av Nyhamnen ska ta city till havet

Nyhamnen är en viktig pusselbit för Malmös fortsatta tillväxt. Genom att förvandla det delvis nedgångna industriområdet till en grön och attraktiv stadsdel kan innerstaden naturligt växa ut i de gamla hamnmiljöerna. I december 2019 antogs den fördjupade översiktsplanen och nu pågår arbetet med att ta fram detaljplaner.

Våra senaste artiklar

På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger
På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger

Inspirerande kunder

På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger

I kontorshuset Sankt Jörgen 21 har advokatbyrån Foyen skapat ett elegant kontor som inte bara gör plats för växande talanger utan också för medarbetarnas sociala engagemang. Genom ett särskilt initiativ som syftar till att inspirera ungdomar till högre studier, hoppas Foyen dra till sig ny, framtida arbetskraft till branschen och även Öresundsregionen i stort
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

I hjärtat av Lund döljer sig historiens vingslag bakom Raffinaderiets tegelbeklädda fasad. Husets resa från en sockerfabrik på 1800-talet till en modern arbetsplats på 2000-talet, kantas av flera spännande inslag som vittnar om Lunds industrihistoria genom decennierna.