Hoppa till innehåll

Intervju med Wihlborgs vd i Danmark: Det handlar mer om människor än om kvadratmeter

När Søren Kempf Holm tog över ansvaret för Wihlborgs i Danmark var det personer i hans närhet som undrade vad han gav sig in på. Men ganska snart skulle det visa sig att myten om Öresund som vattendelare mellan svensk och dansk affärskultur är just en myt. För det är i skillnaden som mycket av potentialen för morgondagens näringsliv finns.

Köpenhamn är ett av Wihlborgs starka fästen i Öresundsregionen. En storstad som geografiskt liknats vid en öppen hand, där fingrarna motsvarar de fem stora infartslederna från väster mot stadens centrum i öster. Utmed dessa växer staden som snabbast med etablering av nya områden för kontor och handel. De kommande tio åren beräknas Köpenhamns befolkning öka med runt 12 procent, men trots denna starka tillväxt råder här brist på arbetskraft.

— Medan det råder brist på arbetskraft i Köpenhamn, är situationen på andra sidan sundet närmast den motsatta. Den skillnaden borde vi kunna vända till en fördel för hela Öresundsregionen, säger Søren.

Lösningen handlar om ökad rörlighet, vilket också är en känd nyckelfaktor för tillväxt. Köpenhamn satsar brett på att bygga ut och förstärka infrastrukturen inom staden, där nya Letbanen är ett tydligt exempel – en helt ny tvärbana som snart är klar och kopplar samman de fem stora trafiklederna vid fingrarnas ”knogar.”

Tvärbanan ska stå färdig 2025 och kommer då förutom att öka möjligheter för människor att förflytta sig kors och tvärs i staden, också underlätta för företag att flytta och etablera sig på nya platser.

Wihlborgs har valt att inte fokusera på centrala Köpenhamn utan istället koncentrerat sitt fastighetsbestånd till de växande områdena – samma områden som nu länkas samman med Letbanan. Här ges företagen nu ännu bättre förutsättningar och större flexibilitet. Centrum ses av tradition som ett mer attraktivt läge, men med ökad koncentration följer ofta sämre rörlighet. I Köpenhamn har det fram tills nu varit snabbare att ta sig fram på cykel, vilket Søren själv har erfarenhet av.

— Jag bor norr om Köpenhamn. Ska jag in till centrala delarna av Köpenhamn och avståndet är rimligt, väljer jag cykel. Bil är inte lönt, det tar en evighet att hitta parkeringsplats.

Danskarna beskrivs ofta som ett av världens lyckligaste folk. Enligt World Happiness Report är det bara finländarna som är lyckligare. Livssynen är något som också påverkar hur fastighetsägare behöver tänka och agera för att skapa attraktiva arbetsplatser för företag och deras anställda.

Detta är inget nytt för Wihlborgs som sedan länge har arbetsglädje högt på agendan. Vi arbetar kontinuerligt med att öka attraktionskraften i våra områden, genom att aktivt ta del i utvecklingen av samhället och platserna där vi äger fastigheter. Det kan handla om allt från gatubelysning, till trafikfrågor eller närhet till kommunikationer. Men också regelrätt service, som ibland ses som rena självklarheter. Søren ger ett exempel:

— Om vi inte erbjuder kantin i våra fastigheter här i Danmark så har vi svårt att hyra ut till företag, särskilt mindre företag. Det ses närmast som standard, men i Sverige skulle en kantin ses som något extra. Här är vi väldigt olika.

Fastighetsfrågor har länge legat på ekonomichefernas bord, men nu syns ett tydligt trendbrott. Idag är det ofta HR-avdelningen som driver processen, vilket säger en del om arbetsmiljöns betydelsen för företagens möjligheter att attrahera kompetens. Naturligtvis ställer det också större krav på fastighetsägare att vara mer flexibla och lyhörda för hyresgästernas behov.

— Det är viktigt att förstå syftet bakom varje flytt, och vad man vill uppnå. Det är något vi som fastighetsägare måste ha förmåga att fånga upp och kunna skapa bättre platser där folk faktiskt vill vara och trivas. Det handlar mer om människor än om kvadratmeter.

Søren förutspår att vi bara sett början på detta skifte och att det framöver kommer prägla vårt synsätt ännu mer. Det handlar om att sätta människan i centrum i en hållbar värld. Kommande generationer kommer att värdera sin tillvaro och tid på ett helt annat sätt än vi gör idag, även den på jobbet.

— Det kommer näringslivet inrätta sig i, avslutar Søren.


Våra senaste artiklar

Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

I hjärtat av Lund döljer sig historiens vingslag bakom Raffinaderiets tegelbeklädda fasad. Husets resa från en sockerfabrik på 1800-talet till en modern arbetsplats på 2000-talet, kantas av flera spännande inslag som vittnar om Lunds industrihistoria genom decennierna.
Flytten till Brunnshög blev ett lyft för Länsförsäkringar
Flytten till Brunnshög blev ett lyft för Länsförsäkringar

Flytten till Brunnshög blev ett lyft för Länsförsäkringar

Valet att flytta till växande Ideon och Brunnshög har gett flera goda effekter för Länsförsäkringar Lund. De nyrenoverade lokalerna i Wihlborgs kontorshus Node inspirerar, och känslan i den växande stadsdelen är helt rätt för företagets utveckling.