Hoppa till innehåll

Wihlborgs är en del av Malmö Works – ett företagsinitiativ för schysta jobbresor

Samhällsengagemang

​På Wihlborgs arbetar vi proaktivt med hållbarhetsfrågor. Som en del i projektet Malmö Works kommer nio företag arbeta gemensamt med att bidra till Malmö Stads miljömål. Tillsammans kan vi hitta smarta och innovativa lösningar som inte bara ger miljövinster men som även på sikt kommer ge såväl hälsovinster som ekonomiska vinster.

Företagsinitiativet Malmö Works startade redan 2018. Ett flertal malmöföretag från olika branscher träffades för att diskutera hur de tillsammans skulle kunna bidra till ett mer hållbart resande - främst i samband med arbete men även resor överlag. Malmö Works är ett samarbete mellan nio olika företag och genomförs med stöd från Malmö Stad och Skånetrafiken.

- Wihlborgs medverkar i Malmö Works för att vi är en attraktiv arbetsplats med fokus på hälsa och miljö. Vi vill också bidra till stadens positiva utveckling kring hur vi möts, reser och skapar tillväxt. Med vårt engagemang vill vi bli bättre inom hållbar mobilitet - i vår verksamhet och tillsammans med våra hyresgäster, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

Arbetspendling och tjänsteresor är viktiga pusselbitar i arbetet för en hållbar stad

Initiativtagarna bakom Malmö Works har identifierat arbetspendling och tjänsteresor som en stor del av Malmös totala resande och dessa är därmed viktiga pusselbitar i arbetet för en hållbar stad. Ett av målen med projektet är att vi som företag ska växla upp och hjälpas åt att skapa bättre förutsättningar.

På Wihlborgs är vi 70 medarbetare som kommer delta i projektet. Genom olika steg kommer vi undersöka, analysera och utvärdera våra resvanor. En nulägesanalys ger oss tydliga indikationer på vilka mål vi behöver sätta upp för Wihlborgs.

- Våra medarbetare har under hösten fått svara på en enkät om hur de reser idag och vad som skulle kunna göra att de väljer ett alternativt resande framöver. Vårt arbete ligger nu i att analysera svaren och under våren och sommaren kommer vi gå över till att arbeta mer konkret med olika typer av förflyttningar för att nå våra mål, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.


Relaterade artiklar

Earth Hour Challenge gav oss massor av lärdomar
Earth Hour Challenge gav oss massor av lärdomar

Samhällsengagemang

Earth Hour Challenge gav oss massor av lärdomar

För Wihlborgs var det självklart att anta WWF´s och Deedsters utmaning "Earth Hour Challenge" som pågick den 2-28 mars. Tack vare utmaningen fick vi lära oss massor om vår egen klimatpåverkan och att vi tillsammans kan göra stor skillnad för planeten. Det var ett roligt sätt för våra medarbetare att tillsammans med andra företags medarbetare runt om i Sverige agera för klimatet och vår planet.
Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats
Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats

För oss är hållbarhet en naturlig del av att vara en ansvarsfull och långsiktig hyresvärd, arbetsgivare och regionsbyggare. Vi vill ständigt utvecklas i en hållbar riktning och den 1 mars 2020 ökar vi vårt fokus på hållbarhet ytterligare och inrättar Hållbara affärer som nytt verksamhetsområde.
Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon
Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon

Hållbar fastighetsutveckling

Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon

​Klimat- och miljömedvetenheten ökar i takt med den globala uppvärmningen. Växthusgaser och vårt sätt att resa är några av vår tids största miljöbovar, men är också områden som vi kan påverka. Med bra förutsättningar är det lättare för oss att exempelvis resa mer hållbart.
100-listan sätter fokus på angelägen hållbarhetsfråga
100-listan sätter fokus på angelägen hållbarhetsfråga

Samhällsengagemang

100-listan sätter fokus på angelägen hållbarhetsfråga

​Jämställdhet i bolagsstyrelser är en kompetens- och hållbarhetsfråga som är högaktuell. För att öka andelen kvinnor i styrelserna krävs engagemang från både män och kvinnor. Som stöd till sydsvenska valberedningar presenterar Handelskammaren nu sin "100-lista" med drygt hundra kompetenta kvinnor. Wihlborgs välkomnar initiativet och går in som samarbetspartner för lanseringsfesten i september.
Tunnel till Västra hamnen skapar nya möjligheter
Tunnel till Västra hamnen skapar nya möjligheter

Stad & region

Tunnel till Västra hamnen skapar nya möjligheter

Den planerade tunneln skulle göra det möjligt för trafik norrifrån att ta höger vid trafikplats Spillepeng, köra genom Norra hamnen och via tunneln komma in i Västra hamnen via Östra Varvsgatans förlängning.

Våra senaste artiklar

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.