Hoppa till innehåll

100-listan sätter fokus på angelägen hållbarhetsfråga

Samhällsengagemang

​Jämställdhet i bolagsstyrelser är en kompetens- och hållbarhetsfråga som är högaktuell. För att öka andelen kvinnor i styrelserna krävs engagemang från både män och kvinnor. Som stöd till sydsvenska valberedningar presenterar Handelskammaren nu sin "100-lista" med drygt hundra kompetenta kvinnor. Wihlborgs välkomnar initiativet och går in som samarbetspartner för lanseringsfesten i september.

Ulrika Dieroff, chef för affärsservice på Sydsvenska Handelskammaren och projektledare för 100-listan är en av hjärnorna bakom listan:

– Vi är så trötta på att höra att det inte finns kvinnor med tillräcklig kompetens, lämpade för styrelser och liknande. Vi vet att det finns många kompetenta kvinnor där ute men det är uppenbart att valberedningar och bolag behöver hjälp att hitta dem och det är precis det vi hjälper till med genom 100-listan.

100-listan sätter fokus på en angelägen fråga

För Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihlborgs är det naturligt att Wihlborgs stöttar initiativet:

– Vi arbetar på många sätt för att bidra till utvecklingen av näringslivet i vår region. Att vi har ett fungerande näringsliv är bra för både regionen och oss. Vi vill hjälpa till med kunskap, inspiration och nätverk när det gäller allt från socialt engagemang till digitalisering. Och mångfaldsfrågan är viktig, inte bara när det gäller kön, utan också andra faktorer som ålder och bakgrund.

– Vi tror att 100-listan kan hjälpa till att sätta fokus på en angelägen fråga. Det är ett konkret initiativ som manar till handling och det är därför vi ställer upp som partner till 100-listans lanseringsfest i september, där vi bidrar med lokal, moderator och dokumentation av evenemanget, säger Anna Nambord.

Läs mer om 100-listan här: https://handelskammaren.com/vara_fragor/100-lista/


Relaterade artiklar

Wihlborgs certifierat som ett Great Place to Work för femte året i rad
Wihlborgs certifierat som ett Great Place to Work för femte året i rad

Attraktiv arbetsgivare

Wihlborgs certifierat som ett Great Place to Work för femte året i rad

– Vårt engagemang är vårt bästa konkurrensmedel, både när vi letar talanger och kunder. Det var också därför som vi 2015 beslutade oss för att utvärdera vår kultur och vår arbetsplats med hjälp av Great Place to Work. Nu har vi blivit certifierade som ett Great Place to Work för femte året i rad, vilket vi förstås är glada över, säger Anna Nambord, chef för Hållbara affärer på Wihlborgs.
Wihlborgs är en del av Malmö Works – ett företagsinitiativ för schysta jobbresor
Wihlborgs är en del av Malmö Works – ett företagsinitiativ för schysta jobbresor

Samhällsengagemang

Wihlborgs är en del av Malmö Works – ett företagsinitiativ för schysta jobbresor

​På Wihlborgs arbetar vi proaktivt med hållbarhetsfrågor. Som en del i projektet Malmö Works kommer nio företag arbeta gemensamt med att bidra till Malmö Stads miljömål. Tillsammans kan vi hitta smarta och innovativa lösningar som inte bara ger miljövinster men som även på sikt kommer ge såväl hälsovinster som ekonomiska vinster.
Tunnel till Västra hamnen skapar nya möjligheter
Tunnel till Västra hamnen skapar nya möjligheter

Stad & region

Tunnel till Västra hamnen skapar nya möjligheter

Den planerade tunneln skulle göra det möjligt för trafik norrifrån att ta höger vid trafikplats Spillepeng, köra genom Norra hamnen och via tunneln komma in i Västra hamnen via Östra Varvsgatans förlängning.

Våra senaste artiklar

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.