Hoppa till innehåll

Mötesplatser och digitalisering i fokus för Visma

För Visma Financial Solutions är det ökad digitalisering som står högst på agendan – både internt och gentemot kunderna. I kontorshuset Prisma i Oceanhamnen får det växande mjukvaruföretaget mer utrymme, fler mötesplatser för sina medarbetare och tillgång till mer kompetens.

– Ingen vill hålla på med inkasso men alla vill ha betalt. Så sammanfattar Magnus Månsson, vd på Visma Financial Solutions, affärsidén. Bolaget, som ingår i Vismakoncernen, specialiserar sig på just fakturaservice och kravhantering.

Under 2022 kommer företaget att sjösätta flera större investeringar i systemstöd med syfte att minska kundernas administration ytterligare. Men satsningen på digital utveckling gäller inte bara kunderbjudandet. Parallellt pågår utbildningsinsatser för att höja den digitala kompetensen hos den egna personalen – allt från skräddarsydda utbildningar till att anordna onlinetävlingar på fikapauser.

– Tekniken är en så viktig del av vår leverans att vi behöver omfamna den allihop, inte bara vår tech-avdelning. Vi vill öka effektiviteten både hos oss själva och för kunden.

”Ett lyft att komma till Prisma”

Visma Financial Solutions har expanderat den senaste tiden, vilken är en av anledningarna till att företaget flyttar in till nya lokaler i Wihlborgs kontorshus Prisma i Oceanhamnen. En annan anledning är att med hjälp av en genomtänkt planlösning få fler naturliga mötesplatser för medarbetarna, och därmed fler utbyten.

Magnus Månsson, Prisma Helsingborg
Magnus Månsson, Prisma Helsingborg

Tillgången till HETCH och den kreativa miljön i Prisma har också spelat in. HETCH är ett tech-community som stöttar startups och etablerade bolag att växa.

– Jag tror det är viktigt att medarbetarna kan se sin roll i värdekedjan rent fysiskt, och att vi befinner oss i rätt sammanhang. Tack vare HETCH har vi fått tillgång till viktig kompetens, seminarier och annat mervärde som kan stimulera vår egen utveckling.

För Visma Financial Solutions, som planerar för fortsatt expansion och därmed fler rekryteringar, är det viktigt att ha en attraktiv arbetsplats.

– Oavsett var man sitter i Helsingborg blir det ett lyft att komma till Prisma.


Våra senaste artiklar

På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger
På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger

Inspirerande kunder

På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger

I kontorshuset Sankt Jörgen 21 har advokatbyrån Foyen skapat ett elegant kontor som inte bara gör plats för växande talanger utan också för medarbetarnas sociala engagemang. Genom ett särskilt initiativ som syftar till att inspirera ungdomar till högre studier, hoppas Foyen dra till sig ny, framtida arbetskraft till branschen och även Öresundsregionen i stort
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

I hjärtat av Lund döljer sig historiens vingslag bakom Raffinaderiets tegelbeklädda fasad. Husets resa från en sockerfabrik på 1800-talet till en modern arbetsplats på 2000-talet, kantas av flera spännande inslag som vittnar om Lunds industrihistoria genom decennierna.