Hoppa till innehåll

Biora närmar sig 40 år på Medeon

Kundstories

På Medeon Science Park i Malmö har medicinteknikföretaget Biora upplevt flera utvecklingsfaser, ännu fler lokalbyten, men också tilldelats pris för sina prestationer. Närheten till kompetens och leverantörer är två tunga skäl till att Biora gärna håller sig i Öresundsregionen.

År 2017 fick Biora ta emot Malmö stads näringslivspris inom life science för sin världsledande odontologiprodukt mot tandlossning och pågående utökning av produktionen på Medeon. Samtidigt etablerades ett internationellt center i Malmö för stabilitetsstudier för produkter från moderbolaget Straumann Group i Schweiz, som äger Biora sedan 2003.

Vid tiden för prisutdelningen hade fokus de senaste femton åren legat på tillverkning och export av produkter. Detta efter att ha ägnat den första tiden sedan starten 1986 åt forskning, produktutveckling och försäljning.

Brian Bratz-Boyd, vd på Biora.

Idag tillverkar Biora åtta olika kommersiella produkter, varav sex för Straumann Group. Ytterligare fem produkter är under utveckling.

  • Det har varit en spännande resa med stora investeringar längs vägen. Idag tillverkar vi båda tandläkarprodukter och ytterligare produkter inom medicinteknik. Vi har kapacitet och möjligheten att göra ännu mer, berättar Brian Bratz-Boyd, vd på Biora.
  • Vi har alltid kunnat expandera och utvecklas under samma tak och inte behövt hyra lager, labb eller lokaler någon annanstans. Det har betytt mycket för oss att kunna stanna på Medeon. Både för anställda och besökare är det en fördel att vi finns i centrala Malmö. Vi ser närheten till kollektivtrafik, butiker och restauranger som en unik fördel för en tillverkningsanläggning.
  • Alla leverantörer vi behöver finns här. Närheten till högskolor och universitet med många kandidater med rätt utbildning är också viktig, så att vi hela tiden är rustade med rätt kompetens. Inte minst nu när konkurrensen om teknisk kompetens hårdnar.
  • Straumann Group har satt som mål att all el ska vara förnybar på anläggningarna fram till 2024 och att hela verksamheten ska vara klimatneutral år 2040. I hållbarhetsarbetet ingår även våra medarbetares välmående. Sammantaget kommer hållbarhet att bli en alltmer dominerande del av vår verksamhet och som också styr var vi etablerar oss.

Nya lokaler efter nya behov

Under de olika utvecklingsfaserna har Biora bokstavligen växt så att det knakar och flyttat eller renoverat över tio gånger i olika lokaler på Medeon.

Kompetensförsörjning och hållbarhet högaktuellt

För Biora har det varit en självklarhet att stanna i Öresundsregionen och Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns.

Precis som för de flesta andra bolag idag står hållbarhetsfrågan högt på agendan.

Medeon Science Park

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och Wihlborgs (40 procent) och erbjuder moderna labbytor, kontor, produktionslokaler och lager i alla storlekar. Ett 60-tal företag är verksamma här idag och allt fler attraheras. Totalt är mer än 100 000 kvadratmeter reserverade för verksamheter inom life science-området.


Relaterade artiklar

Medeon-bolaget Medarca hjälper äldrevården hantera läkemedel säkert
Medeon-bolaget Medarca hjälper äldrevården hantera läkemedel säkert

Kundstories

Medeon-bolaget Medarca hjälper äldrevården hantera läkemedel säkert

I en kontorslokal på tredje våningen i Medeon öppnar Lars Malmgren entrédörren. Han är VD och en av grundarna av Medarca, företaget som i snart tre år utvecklat produkter som hjälper vårdpersonal att hantera mediciner på ett både smidigt och säkert sätt. Hur föddes affärsidén, vad löser företaget för problem? Och hur är tillvaron som hyresgäst på Medeon?

Våra senaste artiklar

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.