Hoppa till innehåll

Värdeskapande kluster en viktig del av Wihlborgs strategi

Genom att koncentrera beståndet till utvalda städer, kvarter och verksamheter vill Wihlborgs skapa unika värden och positiva synergieffekter. ”Vi blir starkare tillsammans”, menar Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

En central del i Wihlborgs strategi är att stärka marknadspositionen genom koncentration till särskilt attraktiva och utvecklingsbara delmarknader där Wihlborgs kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Det innebär att vi investerar i geografiska områden som matchar vår långsiktiga strategi, där det finns god potential och som vi känner väl till.

- Vi bygger vår affär på att kunna vår marknad bättre än någon annan. Koncentrationen till Öresundsregionen ger oss en oöverträffad överblick över det som händer i vår närhet. Vi vet ner på kvartersnivå var det är bäst att investera.

"Koncentrationen till Öresundsregionen ger oss en oöverträffad överblick över det som händer i vår närhet", menar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Den djupa kännedomen om delmarknaderna skapar en stabilitet genom förmågan att kunna satsa även under lågkonjunktur eller andra utmanande tider, menar Ulrika Hallengren.

- När omvärlden förändras öppnas också nya möjligheter om man bara har tillräckligt mycket insikt och kan agera snabbt. Vi fortsatte till exempel att investera och bygga även under pandemin.

Får bitarna att falla på plats

Klusterstrategin innebär även koncentration av fastigheter i ett område, en stadsdel eller till och med i en och samma fastighet. En metod som utöver effektiv fastighetsförvaltning, låga driftskostnader och närhet till Wihlborgs personal ger många positiva effekter. Det gör det framför allt möjligt att skapa olika möjligheter för hyresgäster som vill flytta, expandera eller skala ner.

- Vi för en nära dialog med hyresgästerna och pusslar runt bland våra ytor för att tillmötesgå deras aktuella behov. Denna flexibilitet ligger kanske utanför avtalen men är en självklarhet för oss att kunna erbjuda. För många hyresgäster är det superviktigt att kunna vara kvar i ett område där man trivs.

Nätverk och livfulla miljöer

När företag och andra verksamheter samlas kan erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och positiva synergieffekter bli verklighet. Ideon i Lund, Berga industriområde i Helsingborg, Dockan i Malmö och Herlev utanför Köpenhamn är exempel på detta. Wihlborgs har även jobbat medvetet och strategiskt med kluster av verksamheter under samma tak, som Media Evolution i Malmö och HETCH i Helsingborg. Här möts både små och stora företag med gemensamma intressen.

Ideon är ett bra exempel på hur erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och positiva synergieffekter kan bli verklighet inom ett kluster.

- Hyresgästerna attraherar i förlängningen varandra och gör gemensamt ett område mer attraktivt. Det gör i sin tur att det så viktiga serviceutbudet växer och att arbetstillfällen tillkommer. På så sätt skapas värden för oss, för kunderna och för samhället i stort. Vi som verkar i den här regionen blir starkare tillsammans, så är det bara.


   Relaterade artiklar

   Nyhamnen – Malmös nya framsida
   Nyhamnen – Malmös nya framsida

   Stad & region

   Nyhamnen – Malmös nya framsida

   I centrala Malmö förvandlas nu ett industri- och hamnområde successivt till en pulserande, grön stadsdel med bostäder och kontor. Här är Wihlborgs involverat i samtliga detaljplaneområden och har flera byggrätter i delområdena som nu ska moderniseras.

   Våra senaste artiklar

   Hos SportAdmin får idrotten ta plats på kontoret
   Hos SportAdmin får idrotten ta plats på kontoret

   Kundstories

   Hos SportAdmin får idrotten ta plats på kontoret

   På förmiddagen utbildas en fotbollsförening i administrationssystemet, på lunchen är det löprunda med kollegorna och på eftermiddagen utvecklas en idrottsledar-app. Hos SportAdmin står idrotten alltid i centrum, och medarbetarnas välmående är lika viktigt som företagets tillväxt.
   Kunskapsutbyte som ger nya perspektiv
   Kunskapsutbyte som ger nya perspektiv

   Attraktiv arbetsgivare

   Kunskapsutbyte som ger nya perspektiv

   Wihlborgs arbetar långsiktigt med att vara den bästa arbetsplatsen i branschen. Vi vill skapa möjlighet för nya talanger att göra karriär, samtidigt som vi är glada att många av våra medarbetare stannar kvar hos oss i många år. Vi tror att mötet mellan erfarenhet och nyfikenhet är det som får en organisation att ständigt utvecklas