Hoppa till innehåll

Hållbara fastigheter

Det är i vår kärnverksamhet – att utveckla och förvalta fastigheter – som vi har vår största miljöpåverkan. Därmed är det också här vi har störst möjlighet att göra skillnad, både genom att förändra vårt eget agerande, påverka i vår värdekedja och genom att vara med och utveckla branschen.

På Wihlborgs har vi kontinuerligt fokus på att minska miljöpåverkan.
Wihlborgs långsiktiga mål är att 100 procent av våra fastigheter i koncernen ska vara miljöcertifierade.
På Wihlborgs förvaltar vi våra fastigheter på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi har egna, ambitiösa mål men det är först när aktörer och branscher går samman som de riktigt stora förändringarna kommer. Därför deltar vi i flera branschinitiativ som arbetar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor och även andra initiativ inom miljöområdet. Givetvis samarbetar vi också med våra hyresgäster för att gemensamt bidra till minskad miljöpåverkan.

Ambitiösa mål driver oss att göra rätt

Vi övertygade om att man måste sikta högt för att nå resultat. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling tillsammans med våra kunder och partners. Därför har vi satt ambitiösa mål inom hållbarhetsområdet. 

Vårt hållbarhetsarbete styrs av vår miljö- och klimatpolicy och våra mål men också av vårt ansvar kopplat till FN:s 17 globala mål. Genom deltagande i externa initiativ så som Fossilfritt Sverige och LFM30 – lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 är vi med och driver utvecklingen. 

Vår miljö- och klimatpolicy

Vi ställer också krav på våra leverantörer när det gäller miljöpåverkan

Våra 7 hållbarhetsmål

Space - Årets NollCO2-projekt 2023

Vi är väldigt stolta och glada över att Space vann Årets NollCO2-projekt på Sweden Green Building Awards 2023. Space är den första byggnaden med laboratorium att certifieras med Sweden Green Building Councils NollCO2-certifiering, som innebär nettonoll klimatpåverkan.

Delta 3 - Årets Miljöbyggnad iDrift 2023

Vi är otroligt stolta över att Delta 3 har vunnit Årets Miljöbyggnad iDrift på Sweden Green Building Awards 2023. Fastigheten, som ligger på Ideon i Lund, är en av få i Sverige som uppnått guldnivå för Miljöbyggnad iDrift. För oss på Wihlborgs är certifieringsarbetet en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Hannes berättar om certifiering

Hannes Hjerpe om Wihlborgs certifieringsarbete

Som hållbarhetsspecialist projektleder Hannes arbetet med att miljöcertifiera våra fastigheter. Vårt mål är att 90 procent av våra fastigheter i Sverige ska vara certifierade till 2025. Vi håller ett bra tempo med certifieringarna och idag har vi nått 67 procent. Jag är övertygad om att vi kommer nå vårt mål.

Varför arbetar Wihlborgs med att certifiera sina fastigheter?

Vi certifierar våra fastigheter för att vi vill skapa arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Certifieringarna säkrar bland annat låg energianvändning, bra materialval och behagligt inomhusklimat. Genom att miljöcertifiera våra fastigheter är vi dessutom med och driver utvecklingen om en hållbar fastighetsbransch. Vi ställer krav på allt från transporter till materialval och bygger alltid med omtanke för detaljerna.

Dessutom lär vi känna våra fastigheter på djupet eftersom det är vi själva som samlar in all data och material inför certifieringarna. Ofta är det konsulter som står för insamlandet av data, men vi på Wihlborgs har valt att göra det själva för det ger oss en massa värdefull fakta om våra hus. 

Vad är Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift?

Miljöbyggnad är en svensk certifiering som är baserad på svenska lagar och regler. För oss är Miljöbyggnad den certifiering som vi alltid arbetar för att uppfylla. Miljöbyggnad iDrift är den certifiering som vi använder för våra befintliga fastigheter. Båda certifieringarna innebär att fastigheterna ska uppfylla särskilda krav för inomhusklimat, 

klimatpåverkan och resurseffektivisering. Miljöbyggnad iDrift särskiljer sig genom att den även räknar in hyresgästens påverkan på byggnadens miljöprestanda, vilket kräver ett tätt samarbete mellan oss och våra hyresgäster. Tillsammans förvaltar vi fastigheterna för en hållbar framtid.

Vad innebär certifiering enligt WELL?

Utöver Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift finns det ytterligare tilläggscertifieringar att arbeta med. I några av våra nyare kontorshus, som Kvartetten i Hyllie, Malmö, och Space i Science Village, Lund, har vi valt att certifiera enligt hälsocertifieringen WELL, som främjar medarbetarnas välmående. WELL är en forskningsbaserad certifiering som utgår från 10 områden som påverkar vårt välmående, såsom luft, ljud, motion, kost och sinne. I Kvartetten har vi exempelvis dekorerat trappuppgångarna med muralmålningar för att uppmuntra till vardagsmotion genom att välja trapporna framför hiss. Andra exempel är en fantastisk takterrass med el och wifi för att göra det möjligt att förlägga en del av arbetsdagen utomhus och en cykellounge i markplan för att främja cykelpendling.

Vad innebär det att certifiera enligt NollCO2?

I några av våra nybyggnationer, som exempelvis Vista i Hyllie, Malmö, och Space i Science Village, Lund, har vi även valt att certifiera enligt NollCO2. Det innebär att vi har som ambition att uppnå netto-noll klimatpåverkan från byggnaden under hela dess livslängd genom att minimera klimatavtrycket i såväl byggprocessen som i den löpande förvaltningen. För att kunna uppnå certifieringen för vi protokoll på alla produkter och allt material som har använts, ner till minsta sprinkler.

Miljöbyggnad

Sedan ett antal år certifierar vi alla våra nybyggnadsprojekt enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad, normalt på guldnivå. Guldnivån är en hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna kan nå, och innebär att byggnaden presterar långt över lagkrav. För att nå guldnivån krävs det att byggnaden är mycket energieffektiv, har en god ljudmiljö, ventilation, miljö- och hälsosamma material och en mycket bra inomhusmiljö i stort.

WELL

Vi har också påbörjat hälsocertifieringar mot bakgrund av att vi ser ett ökat fokus från kunderna på hälsofrämjande arbetsplatser. WELL är en hälsocertifiering som fokuserar på de tio områden som enligt forskning har störst inverkan på vårt välmående, såsom kost, sinne, gemenskap, ljud, ljus, luft, vatten och rörelse.

NollCO2

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering med syfte att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad under hela dess livslängd. För att certifiera en byggnad enligt NollCO2 krävs att byggnadens koldioxidutsläpp från produktionen av byggmaterial reduceras med minst 30 procent i jämförelse med en likvärdig byggnad samt att man minimerar koldioxidutsläppen från byggprocesserna. Man sätter också en gräns för byggnadens energianvändning. Dessutom ska byggnadens kvarvarande klimatpåverkan balanseras med klimatåtgärder så att man får en klimatpåverkan som är netto noll.

Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift fokuserar på inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och byggnadens skick. En viktig del även i denna certifiering är de obligatoriska krav som inkluderar hyres­gästernas påverkan på byggnadens miljöprestanda vilket gör att processen också leder till en närmare dialog och tätare samarbete mellan oss och hyresgästerna.

Hållbara nyheter

Ny framsida i centrala Lund
Ny framsida i centrala Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Ny framsida i centrala Lund

Den södra delen av fastigheten Armaturen i centrala Lund görs nu om till en modern arbetsplats för SaaS - bolaget Voyado. Utanför skapas en inbjudande entré med växtlighet och på insidan får moderna installationer samsas med Armaturfabrikens äldre detaljer. Hållbarhet, långsiktig förvaltning och samarbete är ledorden för projektet som väntas vara klart till hösten 2024.
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

I hjärtat av Lund döljer sig historiens vingslag bakom Raffinaderiets tegelbeklädda fasad. Husets resa från en sockerfabrik på 1800-talet till en modern arbetsplats på 2000-talet, kantas av flera spännande inslag som vittnar om Lunds industrihistoria genom decennierna.
Från E till A på ett år - så förbättrade Lundafastigheten sin energistandard
Från E till A på ett år - så förbättrade Lundafastigheten sin energistandard

Hållbar fastighetsutveckling

Från E till A på ett år - så förbättrade Lundafastigheten sin energistandard

På ett års tid har ”Bricks” på Ideon i Lund ökat sin energistandard från klass E till A och husets restaurang Bricks Eatery halverat sin elanvändning. En egen energiinnovation, en stor solcellsanläggning, ny effektiv belysning och olika beteendeförändringar ligger bakom framgången.

Vi berättar gärna mer!

Har du frågor eller funderingar på hur vi bedriver vårt miljö- och klimatarbete eller hur vi jobbar med hållbarhet i våra fastigheter? Vi finns här och svarar mer än gärna på dina frågor.

Bild på Elsa Hagdahl

Elsa Hagdahl

Hållbarhetschef
040-661 97 07
Skicka e-post
Bild på Hannes Hjerpe

Hannes Hjerpe

Hållbarhetsspecialist
040-661 97 37
Skicka e-post