Januari-september 2014

Wihlborgs levererar stabilt.

  • Periodens resultat uppgår till 190 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 2,47 kr (11,61)
  • Hyresintäkterna ökar med 11 procent till 1 388 Mkr (1 251)
  • Driftsöverskottet ökar med 12 procent till 1 025 Mkr (919)
  • Förvaltningsresultatet ökar med 14 procent till 639 Mkr (561)
  • För helåret 2014 bedöms förvaltningsresultatet överstiga 830 Mkr, exklusive ersättningar för förtida lösen av hyreskontrakt.

Wihlborgs VD, Anders Jarl, kommenterar:

”Wihlborgs visar upp ännu ett bra kvartal. Vårt förvaltningsresultat blev 224 Mkr, vilket är det högsta förvaltningsresultatet vi kunnat visa för ett enskilt kvartal. Överskottsgraden på 77,3 procent är också den högsta vi någonsin uppnått. ”

”Wihlborgs positiva nettouthyrning fortsätter och kvartalets nettosiffra är 4 Mkr. Öresundsregionens attraktionskraft är fortfarande stor och med moderna lokaler på attraktiva lägen ser vi goda möjligheter att öka uthyrningen de kommande åren.”

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Kvartalsrapporten presenteras kl 09.00 idag av CEO Anders Jarl och CFO Arvid Liepe. Presentationen går att följa via via audiocast/telekonferens. För att delta i telefonkonferensen, ring 08-5199 9030.

Länk till audiocasten


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 23,5 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.