Januari-december 2008

Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 1 168 Mkr (1 035) Driftsöverskottet ökade med 15 procent till 832 Mkr (723) Resultat löpande förvaltning före skatt ökade till 450 Mkr (444) Värdeförändringar fastigheter och derivat uppgick till -637 Mkr Årets resultat uppgick till -49 Mkr (1 114), per aktie -1,32 kr (29,08) Nytecknade hyreskontrakt 138 Mkr (111), varav 43 Mkr (14) enbart under Q4 Styrelsen föreslår utdelning om 6,50 kr (6,25) per aktie

– Vår verksamhet fortsätter att utvecklas positivt, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Hyresintäkterna ökade med 13 procent och resultatet från vår förvaltning har ökat trots kraftigt höjda räntor under 2008.
− Hyresmarknaden är fortsatt stark och vi noterar åter rekord i nytecknade kontrakt med 138 Mkr. Av dessa har 43 Mkr tecknats under kvartal 4, fortsätter Anders Jarl.
− Wihlborgs styrelse kommer att föreslå årsstämman den 23 april en aktieutdelning om 6,50 kr, avslutar Anders Jarl.

Presentation av rapporten
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten idag kl. 10.00 på Operaterrassen i Stockholm. Presentation går att följa via webbcast, eller telefon
UK +44 20 8817 9301, SWE +46 8 5052 0270. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com. Kl. 11.15 görs en engelsk presentation av kommunikén.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,3 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.