Januari-september 2008

Resultat efter skatt 307 mkr (504), 8,21 kr (13,12) per aktie Hyresintäkter ökade till 869 mkr (765) Resultat löpande förvaltning ökade till 246 mkr (242) Driftsöverskott ökade till 623 mkr (537) Värdeförändringar fastigheter 62 mkr (330) Fastigheternas direktavkastning 6,5 procent (6,2) Soliditet 32,1 procent (32,6)

― Hyresmarknaden är fortsatt stark i Skåne. Periodens nettouthyrning uppgår till 38 mkr, varav 10 mkr enbart under det tredje kvartalet, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter AB.

― Trots den kraftigt ökade räntekostnaden har vi ökat resultatet från den löpande förvaltningen, fortsätter Anders Jarl.

– Avkastningen på våra fastigheter, exklusive projekt, har ökat från 6,2 till 6,5 procent. Avkastningen på våra kontors- och lagerfastigheter överstiger 6 respektive 8 procent, avslutar Anders Jarl.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,3 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.