Hoppa till innehåll

Wihlborgs genomför förändringar i koncernledningen

I syfte att öka framdriften i verksamheten och förtydliga befintliga arbetssätt även formellt genomför Wihlborgs mindre förändringar i organisationen. Förändringarna innebär dels att ekonomi- och finanschef och projekt- och utvecklingschef utses till vice vd, dels att en ny, affärsnära roll inrättas, vilket innebär att antalet personer i koncernledningen minskar.


· Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, och Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef, utses till vice vd.
· Inköpsavdelningen flyttas till projekt- och utvecklingsavdelningen.
· En ny tjänst inrättas, marknadsutvecklare, som även den ingår i projekt- och utvecklingsavdelningen. Denna roll tilldelas Mia Rolf, nuvarande marknads- och kommunikationschef, vilket också innebär att koncernledningen kommer att minska med en funktion. 

Wihlborgs har en stor projektverksamhet med många pågående investeringar och framtida byggrätter. Genom att organisera inköpsavdelningen under projekt- och utvecklingsavdelningen vill Wihlborgs stärka förutsättningarna för ett nära samarbete i denna viktiga verksamhet. 

Bakgrunden till den nyinrättade rollen marknadsutvecklare är ett växande behov av att arbeta affärsnära och med att stärka relationer till viktiga intressenter i stad, region och näringsliv på de olika marknaderna. Mia Rolf har tidigare varit vd för Ideon Science Park och har en bakgrund inom entreprenörskap, affärs- och varumärkesutveckling och digitalisering i ledande positioner från svenska och internationella bolag och start-ups.

- På Wihlborgs genomför vi ständigt små förändringar i vår verksamhet för att bli ytterligare lite bättre och anpassa oss efter aktuella behov. Med denna organisationsförändring får vi en ännu bättre framdrift i inköpsarbetet, ett förtydligande att projekt- och utvecklingschef är en central funktion med hela bolaget som arbetsfält, och ett ökat fokus på marknadsbearbetning, regionutveckling och våra investeringar i innovationskluster, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,4 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs hyr ut 3 300 kvm till Region Skåne i Malmö

Wihlborgs hyr ut 3 300 kvm till Region Skåne i Malmö

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt