Hoppa till innehåll

Wihlborgs bygger ny anläggning till Dachser i Landskrona

Helt nära E4 och E6 i östra Landskrona (Bilrutan 5) kommer Wihlborgs att uppföra en anläggning på 9 600 kvm till logistikföretaget Dachser. Hyresavtalet omfattar femton år med tillträde årsskiftet 2024/2025.

Dachser är ett tyskt logistikbolag grundat 1930 med 33 000 anställda globalt. En av den svenska koncernens fyra verksamheter för vägtransport är idag belägen i Malmö, men flyttar från och med årsskiftet till den nya anläggningen i Landskrona. Flytten omfattar till en början närmare 40 arbetstillfällen. Anläggningen är planerad för att verksamheten ska kunna växa till cirka 100 anställda.

Anläggningen kommer att bestå av cross dock-terminal, logistiklager och kontor och certifieras enligt Miljöbyggnad guld. På taket kommer en solcellsanläggning att installeras. Investeringen uppgår till 159 Mkr inklusive markvärde.

Byggnaden upptar cirka två tredjedelar av fastighetens mark, med möjlighet till framtida expansion.

Landskrona har ett av Sveriges bästa logistiklägen och en rad större etableringar har tillkommit de senaste åren.  

- Vi växer ur våra nuvarande lokaler och tar nu tillsammans med Wihlborgs steget mot fortsatt utveckling för vår verksamhet i södra Sverige. Den nya filialen blir ungefär tre gånger så stor som vår nuvarande. Där vi dessutom har möjlighet till att expandera ytterligare i framtiden, säger Joakim Friberg, Branch Manager på Dachser Swedens filial i Malmö.

- Vi välkomnar Dachser och deras medarbetare till i Landskrona. Vi är glada och stolta över att ytterligare ett företag söker sig hit, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

- Det här blir ett första steg mot att utveckla en av flera väl positionerade fastigheter i området med ett strategiskt bra läge och stor potential. Den nya anläggningen har höga hållbarhetskrav och innebär en effektiv användning av marken med en stabil och långsiktig hyresgäst, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,4 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Magnus Lambertsson, regionchef, 042-490 46 73

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs hyr ut 3 300 kvm till Region Skåne i Malmö

Wihlborgs hyr ut 3 300 kvm till Region Skåne i Malmö

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt