Hoppa till innehåll

Wihlborgs satsar på energiinnovation i Lund

I november påbörjar Wihlborgs utbyggnaden av ett likströmsnät mellan den egna byggnaden Alfa 3-6 (Studentkåren 2) på Ideon och Blekingska nationens studentboende. Projektet genomförs i samarbete med IT-entreprenören Jonas Birgersson och syftar till att skapa ett öppet, oberoende system för energidistribution och på sikt avlastning av nuvarande elnät och lägre elpriser.

”Alfaprojektet” är en del av kraftsamlingen CoAction Lund, som leds av Lunds kommun, med målsättningen att Lund ska vara klimatneutralt 2030. Nyligen tilldelades CoAction medel från Vinnova för att bli en av två piloter som ska gå i bräschen nationellt med spjutspetsprojekt inom energi och mobilitet.

I Wihlborgs fastighet Alfa 3-6 kommer ett batteri att byggas och Blekingska nationen har en solcellsanläggning på sin fastighet. Mellan husen dras en likströmskabel som gör det möjligt för byggnaderna att dela på energin från batteri respektive solcellsanläggning. Vardagar under dagtid behöver Wihlborgs fastighet el, samtidigt som Blekingskas studentboende ofta producerar mer än vad elbehovet är i studentbostäderna just då. I stället för att sälja överskottet till elnätet, till ett lågt eller t.o.m. negativt elpris, överförs överskottet till Alfa 3-6 och batteriet laddas upp. På kvälls- eller helgtid, när elbehovet i Alfa 3-6 är lågt, kan el överföras från batteriet till Blekingska. 

Alfaprojektet är en prototyp inom ramen för Jonas Birgerssons och hans bolag ViaEuropas initiativ ”Energisamhället”.

Principen är densamma som för internet, d.v.s. en robust kommunikation mellan olika noder som tillsammans bildar ett finmaskigt nät. I närheten finns flera fastigheter som senare kan komma att ingå i energisamarbetet och på så sätt byggs nätet på med fler enheter vilket sammantaget ger en utjämning av effektbehoven samt ett väsentligt robustare energisystem än idag.

En brist inom branschen idag är att komponenters energidata inte talar samma språk och att enskilda aktörer skräddarsyr egna affärer och produkter. Genom att skapa ett öppet protokoll (Energy Protocol EP) för energidelning minskar beroendet av enskilda leverantörer och elpriserna kan sänkas på sikt. Möjligheten har endast funnits sedan den 1 januari 2022 då det genom ett EU-beslut blev tillåtet att dela el mellan fastigheter.

- Installationen i Lund blir först i världen med en Internetifierad lösning för energidistribution, detta gör det möjligt att installera obegränsat med lokala energiresurser eftersom det traditionella nätet inte påverkas negativt. Energigemenskaper som Alfa Lund är via sitt nya Riksförbund SVEEG en viktig del av en långsiktig lösning av dagens energiutmaning säger Jonas Birgersson.

- Genom att vi nu skapar ett öppet system där vi själva äger informationen kan vi decentralisera elförsörjningen och stabilisera och sänka elpriserna på sikt. Lösningen är särskilt intressant ur ett genomförande och investerarperspektiv eftersom den kan skalas upp utan stora, enskilda investeringar. Det bidrar till både robusthet och ett snabbt möjligt genomförande, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
 

Läs mer om CoAction Lund här (https://lund.se/nyheter/nyheter/2023-10-05-coaction-lund-ar-utsedd-till-pilot-for-att-visa-hur-klimatneutralitet-kan-se-ut).
Läs mer om Jonas Birgersson och Energisamhället här (https://www.warpnews.se/energi/lansering-av-projekt-energisamhallet-el-till-lagt-fast-pris/) och här (https://www.warpnews.se/energisamhallet/har-kommer-energisamhallets-forsta-prototyp-byggas/).


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Jonas Birgersson, ViaEuropa, 0705-15 27 62

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö