Hoppa till innehåll

Wihlborgs köper fastighet på Østerbro om 3 900 kvm

Wihlborgs har förvärvat fastigheten Klædemålet 9, København Ø, om 3 900 kvm. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Wihlborgs andra fastigheter Lersø Parkallé 103-105 och 107, och med kort avstånd till centrala Köpenhamn.

Kontorsfastigheten förvärvas för ett fastighetsvärde om 71,5 MDKK med tillträde den 4 juli 2023. Säljaren av fastigheten är en privatperson.

Fastigheten är idag fullt uthyrd till två hyresgäster som använder fastigheten till undervisning och daglig verksamhet. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 3 900 kvadratmeter.

Den nya fastigheten ligger i en företagsby, där Wihlborgs varit etablerat sedan 2016, med närhet till både s-tåg och Köpenhamn centralstation.

- Vår nya fastighet på Klædemålet har ett fantastiskt läge och passar mycket väl in i vår existerande portfölj. Klædemålet blir vår tredje fastighet i området och skapar goda synergier i detta lilla men mycket intressanta företagsområde, säger Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S.

- Klædemålet blir ytterligare en pusselbit i vår strävan att bygga ett attraktivt kluster av fastigheter i området, och stärker våra möjligheter att bidra till en positiv utveckling av hela företagsbyn, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 55,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S, +45 40 21 80 59

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs hyr ut 6 300 kvm utanför Köpenhamn

Wihlborgs hyr ut 6 300 kvm utanför Köpenhamn

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2024

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2024