Hoppa till innehåll

Delårsrapport jan-sep 2023: Rekordhöga hyresintäkter

· Hyresintäkterna ökade med 19 procent till 2 912 Mkr (2 447). · Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 2 104 Mkr (1 729). · Förvaltningsresultatet uppgick till 1 381 Mkr (1 425). · Periodens resultat uppgick till 323 Mkr (1 998), motsvarande ett resultat per aktie om 1,05 kr (6,50).

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det tredje kvartalet:

- Hyresintäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 977 Mkr vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är också ett rekord för Wihlborgs vad gäller intäkter under ett enskilt kvartal. Åter lyckades vi uppvisa en positiv nettouthyrning, plus 15 Mkr, och vi är stolta över den långa trenden med positiva siffror, nu 34 kvartal i rad.  Vi ser en fortsatt hög aktivitet på vår marknad med många nyuthyrningar och en stor offertvolym som indikerar en efterfrågan även framöver.

- Driftsöverskottet under det tredje kvartalet uppgick till 715 Mkr, en ökning med 20 procent jämfört med samma kvartal 2022. Det är det näst högsta driftsöverskottet i ett enskilt kvartal någonsin, endast överträffat av det andra kvartalet i år. Överskottsgraden i kvartalet uppgick till 73,2 procent jämfört med 70,0 procent föregående år. Det är tillfredsställande att olika åtgärder på kostnadssidan ger resultat.

- Även i en föränderlig omvärld behåller vi vårt fokus på hållbarhet. Vi har fått positiv uppmärksamhet från GRESB i vars utvärdering vi uppnått 93 poäng av 100 möjliga och utsetts till global ledare (GRESB Sector Leader) inom kategorin diversifierade noterade fastighetsbolag. Det är också mycket glädjande att se att vår energiförbrukning per kvadratmeter under en normalårskorrigerad niomånadersperiod gått ner med 13 procent, till gagn för både hyresgäster och klimat.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/46569

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2023 kl. 07.30 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö