Hoppa till innehåll

Delårsrapport jan-mar 2023: Stabil tillväxt och fortsatt kundfokus

· Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 971 Mkr (795). · Driftsöverskottet ökade med 20 procent till 667 Mkr (557). · Förvaltningsresultatet minskade med 2 procent till 457 Mkr (467). · Periodens resultat uppgick till 255 Mkr (816), motsvarande ett resultat per aktie om 0,83 kr (2,65).

Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs, kommenterar:

- Trots en fortsatt orolig omvärld och stigande finansiella kostnader kan jag konstatera att det första kvartalet 2023 också innebar nya rekord för Wihlborgs, inte minst vad gäller hyresintäkter som med råge slår intäktsrekordet från det fjärde kvartalet 2022. Vi har även lyckats minska våra vakanser, inte bara genom att hyra ut nya projekt utan även i befintligt bestånd där vakanserna är 1,7 procentenheter lägre än för ett år sedan.  

- Kärnverksamheten går bra vilket gör att balansräkningen är fortsatt sund. Soliditet och belåningsgrad är i princip oförändrade under kvartalet på 41,1 respektive 48,5 procent. Viktigt att notera är att vår nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet (EBITDA) sjunker till 10,8 gånger. Trots ränteuppgången har vi på rullande tolvmånader en räntetäckningsgrad på 4,5 gånger och outnyttjade kreditfaciliteter på 3,1 miljarder kronor. Med det i ryggen kan vi fokusera på våra hyresgäster och hur vi bäst hjälper dem att utvecklas.

- Vår goda position och långsiktighet gör det även möjligt att hålla fortsatt hög ambitionsnivå på hållbarhetsområdet. För åren 2023-2025 har vi både skärpt befintliga mål och adderat ytterligare mål för att bli skarpare och mer heltäckande i vårt hållbarhetsarbete. Jag är särskilt stolt över den höga rekommendationsviljan på 92 procent från våra kunder och att vi fortsätter minska vår energianvändning per kvadratmeter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/45971

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 07.30 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 55,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs genomför förändringar i koncernledningen

Wihlborgs genomför förändringar i koncernledningen

Wihlborgs bygger ny anläggning till Dachser i Landskrona

Wihlborgs bygger ny anläggning till Dachser i Landskrona

Bokslutskommuniké 2023: Rekordhögt driftsöverskott

Bokslutskommuniké 2023: Rekordhögt driftsöverskott