Hoppa till innehåll

Delårsrapport jan-jun 2023: Rekordhögt driftsöverskott

· Hyresintäkterna ökade med 21 procent till 1 935 Mkr (1 599). · Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 1 389 Mkr (1 135). · Förvaltningsresultatet uppgick till 948 Mkr (950). · Periodens resultat uppgick till 625 Mkr (1 549), motsvarande ett resultat per aktie om 2,03 kr (5,04).

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det andra kvartalet:

- Wihlborgs resultat för det andra kvartalet 2023 är tämligen enkelt att sammanfatta: Vår kärnverksamhet fortsätter att gå bra. Hyresintäkterna ökar i kvartalet med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år. När vi mäter kontraktsstockens hyresintäkter i lika bestånd är de 12,1 procent högre än för ett år sedan. Denna siffra är stärkt av att uthyrningsgraden under denna period har ökat med 1,5 procentenheter. Utsikterna för framtida intäkter stärks även av att vi för 33:e kvartalet i rad kan uppvisa en positiv nettouthyrning, detta kvartal på 14 Mkr. 

- Balansräkningen är även detta kvartal stabil. Nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet sjunker och uppgår nu till 10,6 gånger. Tillgängliga likvida medel i form av outnyttjade kreditfaciliteter plus likvida medel uppgår till drygt 2,6 miljarder kronor. Vårt beroende av obligationsmarknaden är fortsatt lågt då endast 8 procent av våra lån kommer därifrån. Med en lönsam kärnverksamhet och tillgång till likviditet kan vi fortsätta investera för framtiden.

- Vi fortsätter även utveckla vårt hållbarhetsarbete i högt tempo. Energianvändningen per kvm fortsätter minska med ytterligare tre procent under kvartalet och i Malmö har det totala fjärrvärmebehovet minskat med sex procent under första halvåret. Ett viktigt bidrag är installationer av Wihlborgs innovativa kylvärmepump i flera fastigheter med minskad energianvändning på upp till 40 procent.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/46568

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 10 juli 2023 kl. 07.30 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs genomför förändringar i koncernledningen

Wihlborgs genomför förändringar i koncernledningen

Wihlborgs bygger ny anläggning till Dachser i Landskrona

Wihlborgs bygger ny anläggning till Dachser i Landskrona

Bokslutskommuniké 2023: Rekordhögt driftsöverskott

Bokslutskommuniké 2023: Rekordhögt driftsöverskott