Hoppa till innehåll

Wihlborgs genomför aktiesplit

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s (publ) årsstämma den 26 april 2022 beslutades om en uppdelning av bolagetsaktier (så kallad split) till villkor 2:1 varigenom varje aktie delas upp i två aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för spliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 24 maj 2022 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konto den 25 maj 2022.

Sista dag för handel med aktier före split är den 20 maj 2022 och första dag för handel med aktier efter split är den 23 maj 2022. Den nya ISIN-koden för aktien kommer att vara SE0018012635.

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Spliten medför att antalet aktier i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ökar från 153 713 456 till 307 426 912.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­persons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl.13.00 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 50,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
 

Senaste pressmeddelanden

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter (publ)

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter (publ)