Hoppa till innehåll

Delårsrapport jan-sep 2022: Arbetsplatser fortsätter leverera

· Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 2 447 Mkr (2 290). · Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 1 729 Mkr (1 658). · Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 1 425 Mkr (1 372). · Periodens resultat uppgick till 1 998 Mkr (1 680), motsvarande ett resultat per aktie om 6,50 kr (5,46).

- Nettouthyrningen uppgick under det tredje kvartalet till plus 18 Mkr. Det är det 30:e kvartalet i rad med ett positivt netto. Samtliga våra fyra regioner har samtliga tre kvartal under 2022 uppvisat en positiv nettouthyrning. Mätt rullande över en tolvmånadersperiod har vi aldrig haft en så stark siffra, plus 154 Mkr. Detta visar på god underliggande efterfrågan och pekar ut riktningen för våra framtida intäkter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Sammantaget fortsätter vi att leverera ett starkt kassaflöde. Kassaflödet ger oss en stark balansräkning där soliditeten är 41 procent och belåningsgraden 49 procent. Med det starka kassaflödet som bas kan vi trots förändringar i vår omvärld fortsätta att investera i projektutveckling och utvärdera nya förvärvsmöjligheter.

- Även i föränderliga tider behåller vi vårt fokus på hållbarhetsfrågor. I den internationella utvärderingen av fastighetsbolagens hållbarhetsarbete, GRESB, har Wihlborgs i år fått fem stjärnor av fem möjliga och dessutom utsetts till global sektorledare. Arbetet fortsätter oförtrutet på olika områden, inte minst i form av ett stort antal projekt relaterade till energieffektivisering.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/44261    

Telefonkonferens:
SE: +46856642707
UK: +443333009032
US: +16467224903

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 07.30 CEST.
 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 54,5 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,8 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö