Hoppa till innehåll

Anna Nambord tar tjänstledigt från Wihlborgs

Anna Nambord, chef för hållbara affärer, kommer att ta tjänstledigt på deltid från Wihlborgs för att starta eget företag. Hon lämnar därmed också sin plats i koncernledningen.  

Parallellt med att tjänstledigheten påbörjas den 22 augusti 2022 tillträder Anna Nambord en deltidstjänst på Wihlborgs för att erbjuda rådgivning till Wihlborgs kunder inom arbetsplatsstrategi, kultur och ledarskap.

- Under de senaste åren har frågor som rör arbetssätt, kultur och ledarskap fått en alltmer central roll för organisationers tillväxt och utveckling. Anna Nambord har aktivt följt och drivit frågor kring kontorets omdaning från att främst handla om kvadratmeter och materialval till att bli en del av företags arbetsgivarerbjudande och hållbarhetsarbete. Jag är glad att vi kommer kunna använda Annas kompetens till att växla upp vår rådgivning kring den goda arbetsplatsen ytterligare, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

- Efter dryga 25 år som chef och ledare i större bolag är det dags att prova något annat. Min ambition är att kombinera mina erfarenheter inom HR och hållbarhet med de lärdomar jag gjort tillsammans med kunder och kollegor kring nya arbetssätt och hjälpa fler bolag att skapa bättre affärer och en bättre framtid. Nu får jag möjlighet att ge det erbjudandet både till Wihlborgs kunder och nå ut till en större marknad, säger Anna Nambord.

Anna Nambord har suttit i koncernledningen sedan 2013, först som HR- och CSR-chef och sedan 2020 som chef för Hållbara affärer.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 50,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Anna Nambord, chef Hållbara affärer, 040-690 57 54

Senaste pressmeddelanden

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter (publ)

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter (publ)