Hoppa till innehåll

Alvier Mechatronics flyttar till Prisma i Helsingborg

Startupbolaget Alvier Mechatronics, ett dotterbolag inom Höganäs, flyttar våren 2023 in i Wihlborgs profilfastighet Prisma (Ursula 1) i Oceanhamnen i Helsingborg.

Alvier Mechatronics är ett dotterbolag till Höganäs, som är världsledande på marknaden för metallpulver och har som ambition att bli den första gröna metallpulvertillverkaren. Alvier Mechatronics tillhandahåller koncept och prototypframtagning för elektriska drivsystem till globala fordons- och industriföretag. Uppdraget är med andra ord att bistå med vilka material och system som behövs för att lösa denna industris utmaningar på bästa sätt.

Alvier Mechatronics har idag sin svenska verksamhet i Höganäs och kommer nu att flytta till Prisma. I bottenplan ligger HETCH, Helsingborg tech house, som bland annat driver coworking där entreprenörer och innovatörer med olika bakgrunder arbetar sida vid sida och kan utbyta kunskap och bilda nätverk.

Alvier Mechatronics lokaler i Prisma på cirka 300 kvm är utformade för att stimulera till samarbete och kunskapsutbyte. De består dels av kontorsyta, dels ett labb med möjlighet att ta fram prototyper och testa idéer som till exempel elmotorer. Hyresavtalet omfattar fem år.

- Prisma med sin spännande startupmiljö är helt rätt för oss med tanke på vår verksamhet och våra höga framtidsambitioner. Vi rekryterar nu för fullt och har tagit höjd för att bli fler i de nya lokalerna, säger Daniel Hervén, CEO på Alvier Mechatronics.

- När vi grundade HETCH var det precis denna effekt vi ville skapa, att ett starkt community attraherar och etablerar spännande tillväxtbolag. Vi är väldigt glada att Alvier Mechatronics blir en del av HETCH, säger David Nilsson-Sträng, vd för HETCH.

- Vi i staden ser mycket positivt på att kunskapsintensiva och innovativa företag som Alvier Mechatronics väljer Helsingborg! Vi har arbetat tillsammans med näringslivet för att skapa rätt förutsättningar och miljöer för denna typ av företag i Oceanhamnen, och det är roligt att det bär frukt. Denna utveckling kommer staden givetvis att vilja fortsätta stötta, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

- Vår målsättning om en innovativ miljö som vi haft tillsammans med tech-hubben HETCH har överträffats mångfalt. Det är roligt att se hur växande bolag som Alvier Mechatronics ser möjligheter till fortsatt utveckling här, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 51,8 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Magnus Lambertsson, regionchef, 042-490 46 73

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs hyr ut 6 300 kvm utanför Köpenhamn

Wihlborgs hyr ut 6 300 kvm utanför Köpenhamn

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2024

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2024