Hoppa till innehåll

Wihlborgs och E.ON satsar på solceller med lägre klimatavtryck

Nu inviger Wihlborgs sin största solcellsanläggning hittills. Solcellerna är placerade på en av Wihlborgs fastigheter i Lund, Nya Vattentornet 3, och är den största anläggning med solpaneler med ett lägre klimatavtryck som E.ON installerat i Sverige.

Solpanelerna som nu pryder taket på Wihlborgs fastighet Bricks (Nya Vattentornet 3) i Ideon Science Park i Lund har ett lägre klimatavtryck jämfört med standardpaneler. Det beror främst på att panelerna produceras med material som har lägre klimatavtryck vid framställningen och brytningen av kisel. Panelerna är dessutom sammansatta i Europa vilket ytterligare bidrar till att minska klimatavtrycket, eftersom transporterna kan reduceras.

- För Wihlborgs har det varit viktigt att välja en europeisk leverantör med livscykelperspektivet i fokus. Om vi kan optimera klimatnyttan genom att installera paneler med lägre klimatavtryck är det en klok investering. Vi sätter stort värde vid att ta ett helhetsperspektiv i våra inköp. Solceller är en viktig del i vårt klimatarbete eftersom det bidrar till miljöprestandan i fastigheten och till ökad förnybar energi i det skånska energisystemet, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs. 

Solcellsanläggningen är Wihlborgs största hittills med en yta på 2500 kvadratmeter och är även den största anläggning som E.ON installerat i Sverige där kunden valt att satsa på paneler med lägre klimatavtryck. Den beräknade produktionen är cirka 247 000 kWh per år, vilket motsvarar ungefär 70 lägenheters årsförbrukning av hushållsel. Anläggningen ägs och förvaltas av Wihlborgs.

- Samarbetet med Wihlborgs visar verkligen att företagen där ute menar allvar med sina hållbarhetsambitioner. Vi är glada för samarbetet och att vi tillsammans skapar förutsättningar för lokalt producerad el och en hållbar energiomställning, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på E.ON Sverige.

Installationen är en del av Wihlborgs och E.ON:s långsiktiga samarbete kring solceller. Inom kort påbörjas utredningsarbetet gällande installation av solceller på ytterligare två fastigheter i östra Ideon Science Park, Node (Vattentornet 2) och Cube (Vattentornet 4). Fastigheten Bricks är certifierad enligt Miljöbyggnad iDrift och fastigheterna Node och Cube är certifierade enligt LEED.

Fakta

Om Miljöbyggnad iDrift: Miljöbyggnad iDrift är en certifiering som fokuserar på inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och byggnadens skick. En viktig del är de obligatoriska krav som inkluderar hyres­gästernas påverkan på byggnadens miljöprestanda, vilket gör att processen också leder till en närmare dialog och tätare samarbete mellan Wihlborgs och hyresgästerna.

Wihlborgs miljömål avseende solceller: Ett av Wihlborgs miljömål är att ha solcellsanläggningar på plats till utgången av år 2022 med en samlad toppeffekt på totalt 3 MWp (Mega Watt peak, d.v.s. maxeffekt) och att all köpt energi till fastigheterna ska vara förnybar. Hittills i år har två nya anläggningar blivit klara och sex solcellsprojekt pågår. Dessa initiativ har en samlad toppeffekt i drift på 1 MWp, vilket i sin tur beräknas producera cirka 1 000 MWh förnybar el årligen. Vid utgången av år 2020 hade Wihlborgs en toppeffekt från sina då 30 befintliga anläggningar på 1,6 MWp.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef, 040-690 57 76

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs hyr ut 6 300 kvm utanför Köpenhamn

Wihlborgs hyr ut 6 300 kvm utanför Köpenhamn

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2024

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2024