Hoppa till innehåll

Wihlborgs köper fastighet i Herlev

Wihlborgs har förvärvat fastigheten Vasekær 10-12 i Herlev, Danmark. När säljaren, Terma A/S, lämnar fastigheten den 30 juni nästa år kommer Wihlborgs att påbörja en ombyggnation till en modern och flexibel kontorsbyggnad.

Kontorsfastigheten förvärvas för en köpeskilling om 38 MDKK. Tomtytan omfattar cirka 8 800 kvadratmeter och den uthyrningsbara arean cirka 7 600 kvadratmeter fördelad på tre byggnader.1 400 kvadratmeter utgörs av lager, resten av kontor.

Wihlborgs kommer redan nu att förbereda projekteringen och ombyggnationen inför tillträdet den 1 juli. Syftet med ombyggnationen är att kunna erbjuda en modern, flexibel kontorsbyggnad för flera hyresgäster. Det totala hyresvärdet beräknas till 6,5 MDKK efter ombyggnation.

Fastigheten ligger i ett område där Wihlborgs redan är representerat och kommer inkluderas  i Wihlborgs befintliga drifts- och förvaltningsorganisation. Intresset för den närliggande fastigheten Mileparken 22 är stort med väntelista på flera lokaler.  

- Med Vasekær har vi ett spännande utvecklingsprojekt med möjlighet att sätta Wihlborgsprägel på fastigheten. Wihlborgs har redan en stark position i Herlev där vi är med och utvecklar ett modernt, attraktivt företagsområde, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö