Hoppa till innehåll

Delårsrapport januari-mars 2021: Stabilitet och utveckling som fundament

· Hyresintäkterna uppgick till 738 Mkr (781). · Driftsöverskottet uppgick till 509 Mkr (555). · Förvaltningsresultatet uppgick till 416 Mkr (460). · Periodens resultat uppgick till 478 Mkr (344), motsvarande ett resultat per aktie om 3,11 kr (2,24).

- Det är glädjande att vi fortsätter uppvisa en positiv nettouthyrning, plus 9 Mkr, för första kvartalet. Det är vårt ihärdiga förvaltningsarbete som genom flera affärer sammantaget ger resultat. I en tid med olika begränsningar känns det bra att teckna nya avtal med fyra restauranger för nyrenoverade Helsingborg C. Deras framtidstro bådar gott i dessa tider, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Under de senaste åren har vi byggt upp en stark balansräkning och en god likviditet. Med det i ryggen är vi nu i gång med nybyggnationen av kontorshuset Kvartetten i Hyllie, Malmö. Vi växer även i Köpenhamn och framöver fortgår planarbetet i Nyhamnsområdet i Malmö, Västerbro i Lund och även arbetet på Science Village i Lund börjar ge konkreta resultat.

- När den ekonomiska återhämtningen sker kommer vi att kunna dra nytta av vår starka marknadsposition, vår spännande projektportfölj och vår tillgång till stabil och långsiktig finansiering. Efter pandemin är det vår övertygelse att Öresundsregionens attraktionskraft och tillväxt kommer vara än starkare än förut.

 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl 8.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa viawebbsändning (https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q1-2021) eller telefon +46 8 505 583 54 eller+44 3333 009 268 (UK).  

Länk till webbsändning (https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q1-2021)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 07.30 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs genomför förändringar i koncernledningen

Wihlborgs genomför förändringar i koncernledningen

Wihlborgs bygger ny anläggning till Dachser i Landskrona

Wihlborgs bygger ny anläggning till Dachser i Landskrona

Bokslutskommuniké 2023: Rekordhögt driftsöverskott

Bokslutskommuniké 2023: Rekordhögt driftsöverskott